Mobiliteit in de Brusselse Metropool

Ze kosten tijdens de piekuren jaarlijks meer dan 500 miljoen, zorgen voor verlies aan levenskwaliteit en voor 30 tot 100% meer uitstoot aan CO² en fijn stof en worden elk jaar 5% langer: files!

Het wordt bovendien enkel maar erger. Het Kenniscentrum ontwikkelde samen met VOKA Halle Vilvoorde een visie op metropolitane mobiliteit

Tegen 2015 zullen we met zijn allen bijna 1/3 langer onderweg zijn dan in 2000, rijden bijna 20% trager en produceren 13% meer CO². De toename van het verkeer tegen 2020 zal het grootst zijn in Brussel (+ 26%; Vlaanderen + 16% en Wallonië + 15%), dagelijks zal er gemiddeld 160km file staan. Brussel is een knooppunt van nationale en internationale vervoersstromen: elke trein rijdt door de Noord-Zuid tunnel in het Brussels centrum en het vracht- en autoverkeer rijdt langs de Brusselse Ring. Het hoeft niet te verbazen dat van de 25 zwarte punten met de meeste congestie in het Vlaams Gewest 12 op de Brusselse Ring liggen, met soms 5 uur file per dag. Die Ring is bovendien verouderd, ontoereikend en gevaarlijk. Er is geen scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer noch dynamisch verkeersmanagement.

Er zal een “modal shift” moeten plaatsvinden, naar meer collectieve vervoersmodi en bundeling van goederen. We zullen niet alleen op een andere manier met mobiliteit moeten omgaan en investeren in openbaar vervoer in het hele gebied, maar ook de bestaande infrastructuur performanter maken en het potentieel optimaal benutten. BECI is van mening dat we creatiever en flexibeler moeten zijn en uitgaan van een metropolitane kijk op mobiliteit en goederentransport. Een globaal transportbeleid moet op metropolitaan niveau opgesteld, gecoördineerd en geëvalueerd worden. Een visie die uitgaat van enkel de 19 gemeenten enkel de randgemeenten kan nooit een afdoende antwoord bieden. Elk mobiliteitsbeleid dat een modale transfer beoogt en het autogebruik wil verminderen staat of valt bij een efficiënt en doordacht Gewestelijk Expressnet, dat strategisch aangevuld wordt door smart traffic solutions, zoals tramlijnen, metro en light rail, park & ride faciliteiten aan de stations en transitparkings op punten waar de grote wegen gekruist worden. Sneltrams, fietspaden, een betere Ring,…  BECI pleit voor én-én oplossingen.

Visiedocument BECI & VOKA