De ring

Het wijzigen van de ring

De toekomstige problemen van de ring zijn bekend en daarom zoeken de werkgeversorganisaties binnen het kader van de Brussels Metropolitan Region (BMR) samen naar oplossingen.

De ondernemingen uit dit “economisch gebied” – zowel Brussel, Wallonië als Vlaanderen – vragen aan de overheden om de mobiliteit binnen deze metropolitane zone als een absolute prioriteit te beschouwen. We willen een integrale aanpak met de wijziging van de Ring 0 als belangrijkste onderdeel.

De oplossing voor het fileprobleem moet bestaan uit een allesomvattende benadering waarvoor een intergewestelijke samenwerking onontbeerlijk is. Elk onderdeel van deze benadering is van belang om een integrale oplossing uit te werken. De aanpassing van de ring vormt het belangrijkste onderdeel van deze integrale oplossing. Een performante ringweg is een conditio sine qua non voor het economisch welzijn van de drie Gewesten. Brussel en de rand vormen tegenwoordig een echt stadsnetwerk met een groot aantal functies en economische centra. De bereikbaarheid verbeteren moet een prioritaire doelstelling zijn. De nood is hoog!

Download het document (FR)