Wij wensen u alvast een gezond en gelukkig 2020

Een gelukkig 2020 inderdaad. Het klinkt in menig opzicht nog veraf, maar alles wijst er op dat er voor vele plannen voor Brussel en extra tandje moet worden bijgestoken. Dat geldt zeker voor het GEN-netwerk van de NMBS, maar in het algemeen over alle plannen die een betere mobiliteit voor Brussel vooropstellen. 2020 is overmorgen!

Eind 2012 werd het fiets-GEN voor Brussel en omstreken voorgesteld: 15 fietsroutes die prioritair moeten aangelegd worden om een woon-werk en een woon-school fietsnetwerk van ca. 400 km in Brussel zelf, maar ook in de Rand, te verwezenlijken. De ambitie is uiteraard om het fietsgebruik te verhogen door een betere fietsinfrastructuur aan te bieden. 51 % van de verplaatsingen is korter dan 5 km, maar het fiets-GEN strekt zich uit over een straal van 15 km rond Brussel. Tegen 2020 zouden wij naar ca. 20 % fietsverplaatsingen moeten gaan: zo staat het ingeschreven in Iris II en in het mobiliteitsplan Vlaanderen.

BECI verwelkomt het project dat het resultaat is van een intergewestelijk overleg tussen het Brusselse en het Vlaamse Gewest en de Provincie Vlaams-Brabant. Er is duidelijk goed nagedacht over zowel de praktische als de financiële aspecten voor de uitvoering. Belangrijker nog: de klemtoon komt zeker niet te liggen op het recreatieve aspect van het fietsgebruik in de stad. Wel werd er gekeken naar strategische polen van een voldoende omvang, waar veel verplaatsingen op korte afstand mogelijk zijn: de Brussels vijfhoek; de economische ontwikkelingszones nabij de Vlaamse rand; onderwijspolen; belangrijke tewerkstellingszones; regionale winkelpolen; en tenslotte ook parken, groene ruimten en recreatiepolen. (hier link naar ppt Fiets-GEN studie in pdf formaat op de BECI-site)

Het hoeft geen betoog dat er maatschappelijke baten verbonden zijn aan meer fietsverplaatsingen. De Timenco studie becijfert die op 220 à 480 Eur per persoon en per jaar als het fietsgebruik van 4 % vandaag evolueert naar 20 % in 2020. Zowel de gezondheidseffecten, een reductie van luchtverontreiniging en CO2 als een vermindering van de verkeerscongestie worden in rekening gebracht. Tegenover de baten staan de kosten voor de realisatie van het fiets-netwerk: een raming van 120 à 150 mio Eur voor 398 km fietsroutes. De studie stelt dat dit een verhouding is van 1/20 vergeleken met een spoorweg GEN, maar het blijft dus wel een extra investering waar het Brussels Gewest ca. 50 % voor haar rekening dient te nemen.

Een ambitieus plan dus toch. Samen met de andere organisaties en sociale partners heeft BECI dit fiets-GEN positief onthaald, maar BECI dringt wel aan op een coherent en globaal beleid waarbij het bevorderen van de fietsmobiliteit slechts één aspect is. Slechts wanneer ondernemingen zich écht een beeld kunnen vormen van alle aspecten van de multi-mobiliteit in Brussel: openbaar vervoer, parkeren op de openbare weg en op privéterrein, car-sharing, parkings aan de rand van Brussel met een vlotte en betaalbare aansluiting op een efficiënt netwerk van metro en openbaar vervoer, de fiscale aspecten met betrekking tot alle vervoersmodi, het verzekeringsbeleid terzake, …, dan pas zullen zij zich efficiënt kunnen toeleggen op een mobiliteitsplan-op-maat voor hun werknemers.

De Timenco studie heeft nog een bijkomende verdienste: ze beoogt werkelijk een toename van het fietsgebruik en niet – de facto – het weren van auto’s in het stadsverkeer. De oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk in Brussel zijn niet eenvoudig, maar wel degelijk complex. Een plan dat uitgaat van de multimodale keuze voor de gebruiker en een praktische toepasbaarheid voor bedrijven kan rekenen op de steun van de werkgevers.

In verband met alternatieven voor professionele verplaatsingen in de stad, werkt BECI aan een origineel en veelbelovend testprogramma met verschillende types elektrische fietsen, uitgewerkt door D’Ieteren en haar filiaal Power to Wheels. In de lente mag u de resultaten van dit testproject verwachten.