Mobiliteit... Uw mening telt!

De kans is groot dat de beleidsdaden van minister Pascal Smet deel uitmaken van de meest becommentarieerde onderwerpen van het moment. Maar wat vindt ú van de fietsnetwerken, de voetgangerszones, de afbraak van het Reyersviaduct, de Metro Noord…?

Ik neem deel aan de enquête

De maand september betekent voor velen onder ons de terugkeer naar algemene verkeersellende. Het is ook de maand van de week van de mobiliteit (European Mobility Week) die dit jaar plaatsvindt van 16 tot 22 september. Het lijkt ons dan ook het moment bij uitstek om te peilen naar uw bevindingen met betrekking tot de mobiliteit in Brussel.

Mobiliteit heeft de afgelopen jaren een enorme evolutie doorgemaakt. Blik even terug in de tijd en vergelijk de situatie met een paar jaar geleden: telewerken, fietsen, autodelen, stadsleveringen, ja zelfs elektrische vervoer… maken voortaan deel uit van onze dagelijkse realiteit. De manier waarop we in onze hoofdstad het mobiliteitsvraagstuk benaderen, is volop aan het veranderen. Dat geldt trouwens niet alleen voor Brussel, maar ook voor tal van andere Europese steden.

Moeten we deze verandering beschouwen als een natuurlijke beweging of eerder als het resultaat van regionale en gemeentelijke regelgevingen die het gebruik van de wagen in de stad onder druk zetten? Wellicht betreft het een combinatie van beide. Volgens INRIX zou de verkeerscongestie tussen 2013 en 2014 met gemiddeld 8,5% zijn afgenomen. TomTom is iets voorzichtiger maar bevestigt de dalende tendens met een afname van... 3%. Beginnen de inspanningen hun vruchten af te werpen?

Dat moet nog worden bevestigd. Onze laatste politieke barometer geeft aan dat 67% van de ondervraagden – u dus - van mening is dat de verkeerstoestand erop achteruit is gegaan. Als er dan al sprake zou zijn van een verminderde verkeerscongestie, dan is die duidelijk nog niet voelbaar. En de situatie zal er in 2015 niet op verbeteren, want er staan heel wat nieuwe werken op stapel: de voetgangerszone, het Reyersviaduct, tram 9  ... het is hier eerder al aan bod gekomen. De weg is nog lang om het congestieniveau op een redelijk peil te krijgen.

Indien we uitgaan van de noodzaak om alle weggebruikers - voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en wagens – de plaats te geven die hen toekomt, dan verliest men aan de ene kant wat werd gewonnen aan de andere. Moeten we ons dan tevreden stellen met een status quo op het gebied van verkeerscongestie? Het antwoord op die vraag schuilt elders: wat voor u telt is de tijd die uw werknemers en goederenleveranciers gemiddeld verliezen, ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken!

Met deze barometer willen we twee belangrijke zaken te weten komen: de manier waarop u als onderneming het nieuwe verkeersbeleid aanpakt en inpast binnen uw bedrijfsvoering; en uw mening over het gevoerde overheidsbeleid enerzijds en de grote toekomstige infrastructuurontwikkelingen anderzijds.

Uw antwoorden zullen ons in staat stellen om u gerichter advies te geven én beter te vertegenwoordigen op het gebied van mobiliteit. We zullen uw antwoorden grondig ontleden alvorens er de nodige besluiten uit de trekken. Tot slot willen we er nog even aan herinneren dat we het hele jaar voor u klaar staan: hebt u een vraag of wilt u de aandacht vestigen op een onderwerp met betrekking tot mobiliteit, stuur dan gerust een mailtje naar onze raadgever mobiliteit Vincent Campeol via het adres vc@beci.be.

Ik neem deel aan de enquête

Deze enquête behandelt een uitermate belangrijk thema en is zeker 10 minuten van uw tijd waard.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Vincent Campeol, Mobiliteitsadviseur bij BECI op 01.09.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.