In afwachting van de kilometerheffing...

... De luchtvervuiling kost volgens de Europese Commissie aan de overheden tussen 3 en 9% van het BBP. Is het dan mogelijk om de wagens te blijven belasten met een systeem uit een ander tijdperk? Het antwoord hierop is negatief.

Europa twijfelt nog om strengere klimaat- en energiedoelstellingen naar voor te schuiven (vb. het “Clean air policy package” dat niet langer deel uitmaakt van het werkprogramma 2015). Ondertussen gelden natuurlijk nog altijd de vorige richtlijnen om de luchtkwaliteit te verbeteren: energie, mobiliteit, gebouwen, industrie… er wordt niets of niemand over het hoofd gezien. In Brussel zijn het uiteraard de gebouwen en de mobiliteit die in het vizier genomen worden, deze staan immers in voor nagenoeg 70% van het fijn stof en 70% van de CO2-uitstoot.

Maar in een stedelijke omgeving hangt de luchtkwaliteit natuurlijk vooral van het verkeer af. Fijn stof (PM), stikstofoxyden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en koolstofmonoxide (CO) zijn schadelijk voor de gezondheid en overal in Europa wordt er tegenwoordig gedebatteerd over wie hiervoor juridisch verantwoordelijk is. Dat volstond om de kabinetten aan het denken te zetten: een stadstol, lage emissiezones, of gewoonweg een voetgangerszone… het ontbreekt hen duidelijk niet aan ideeën. Er wordt vergeten dat de auto industrie echte inspanningen heeft geleverd : sinds de voorbije 10 jaar zijn de uitstootgassen van de mobiliteit heel wat verminderd volgens de Intergewestelijke Cel voor het leefmilieu. 

Daarom zijn deze oplossingen zonder twijfel onevenwichtig en riskant voor de economische aantrekkingskracht van het gewest. Een groenere, eerlijkere en intelligentere autofiscaliteit zou wel een goede oplossing vormen die de goedkeuring van de economische partners kan wegdragen, en laten we hopen ook van de publieke opinie. Een voorbeeld: het zijn vooral de oudste dieselvoertuigen die fijn stof uitstoten. Alhoewel deze wagens minder verbruiken en dus ook minder CO2 uitstoten, kan men zich toch afvragen of het verstandig is om het gebruik van deze brandstof te blijven stimuleren, vooral in stedelijkeomgevingen.

Daar staat tegenover dat heel weinig mensen weten dat CNG of aardgas onder druk een van de milieuvriendelijkste brandstof is. Met uitzondering van de elektrische voertuigen en voor korte ritten bepaalde hybride voertuigen, is geen enkele vervoersmethode zo milieuvriendelijk als CNG. En toch blijkt dat maar 1,3% van de in 2013 nieuw ingeschreven voertuigen voor “milieuvriendelijk” kunnen doorgaan: 159 LPG, 145 CNG, 500 elektrische en 5.824 hybride voertuigen. 65% van de ingeschreven voertuigen waren diesels. Dat is niet zo’n goede score.

De oplossing voor een nieuwe fiscaliteit was dus snel gevonden! De federale regering heeft al een beslissing genomen in verband met de accijnzen: de accijnzen op dieselbrandstof gaan geleidelijk stijgen tot aan de benzineprijs. Van de gewesten heeft enkel Vlaanderen gekozen voor een groene belasting op inverkeerstelling (BIV). LPG, CNG en hybride voertuigen hebben recht op een voordelig belastingregime, terwijl elektrische voertuigen hiervan zelfs helemaal vrijgesteld zijn. In Brussel en Wallonië blijft het fiscaal vermogen doorslaggevend. De jaarlijkse verkeersbelasting blijft gelijk voor het hele land.

We wisten best dat een kilometerheffing nog niet voor meteen was, maar dat is geen voldoende reden om niet minstens enkele overgangsmaatregelen te treffen. Zolang het wagengebruik niet bijgestuurd wordt met een kilometerheffing waarbij de vervuiler betaalt, zou een groenere fiscaliteit op zijn minst al het voordeel inhouden dat er milieuvriendelijke wagens gebruikt worden wat goed is voor de luchtkwaliteit en onze stadscentra. Verschillende schalen van de “EURO-normen”, gekoppeld aan een lineair CO2-criterium en een onderscheid tussen de verschillende aandrijfsystemen zouden ideale criteria zijn voor een uniforme fiscaliteit van de verschillende gewesten.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Vincent Campeol, Mobiliteitsadviseur bij BECI op 03.02.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be