Back to work: welke mobiliteitsverplichtingen staan u te wachten?

Telt uw onderneming meer dan 100 personeelsleden?

Dan bent u (waarschijnlijk) op de hoogte van het bestaan van deze twee mobiliteitsinstrumenten: het Bedrijfsvervoersplan (BVP) en de Diagnostiek woon-werkverkeer. Aangezien de deadline met rasseschredennadert, bent u daar ongetwijfeld druk mee bezig. Toch niet? U weet zelfs niet waarover het gaat? Geen paniek, wij helpen u bijbenen.

Het begin van het nieuwe schooljaar betekent meteen ook de start van heel wat werkzaamheden en dus de bijhorende verkeersellende: het Reyersviaduct, de Jubelparktunnel, de Koningsstraat, de Madoulaan, de Stallestraat… U wacht beter niet tot uw activiteiten weer op kruissnelheid komen om de mobiliteit van uw werknemers te verzekeren. Gelukkig kan u op twee oren slapen, want BECI staat klaar om u te helpen.

In het hoogseizoen telt het Brussels Gewest elke dag 700.000 werkers en de transportinfrastructuur van de stad is dan ook een van de drukste van België en zelfs Europa. Aangezien de files nagenoeg een structureel gegeven zijn, wordt het mobiliteitsbeleid voor uw personeel een alsmaar belangrijker element van elk personeelsbeleid. De overheden hebben dit alvast goed begrepen.

Alle Belgische ondernemingen met meer dan 100 werknemers zijn verplicht om de drie jaar een diagnostiek van de verplaatsingen van hun werknemersop te maken. Voor de Brusselse bedrijven bestaat er zelfs nog een bijkomende verplichting: ze moeten ook een actieplan opstellen om de verplaatsingen van hun werknemers te optimaliseren. Met de BVP en de Diagnostiek woon-werkverkeer krijgt u dus twee verplichtingen voor de prijs van één.

Maar gelukkig zijn BECI, het UWE en het VBO langsgegaan bij de FOD Mobiliteit en Transport om deze vaak lange en moeilijk in te vullen vragenlijsten te vereenvoudigen. Leefmilieu Brussel en de FOD Mobiliteit hebben tegelijkertijd hun instrumenten op elkaar afgestemd. Het vereist nog altijd vrij veel werk, maar nu heeft u wel het voordeel dat u er een reeks concrete tips bij krijgt.

Fiscaliteit, best practices, kleine werkzaamheden… Er bestaat een brede waaier aan maatregelen om de verplaatsingen van uw werknemers te optimaliseren. Fietsparkings, een douche voor de fietsers, een pool met dienstwagens, telewerken… zijn maar enkele voorbeelden uit ons Witboek Mobiliteit dat begin 2014 verscheen.

En in de praktijk? Het “theoretische” luik over uw werknemers en hun verplaatsingen moest tegen 30 juni klaar zijn. Als uw onderneming meer dan 200 werknemers telt, heeft u voor de rest nog tijd tot 15 oktober. Bedrijven met tussen 100 en 200 werknemers hebben nog respijt tot 15 januari 2015. En vergeet natuurlijk ook niet om de federale diagnostiek te valideren. Dat kan tot 31 januari 2015!

Alle informatie om vindt u in de presentatie  van een recente informatiesessie van BECI, of op de websites van Leefmilieu Brussel en de FOD Mobiliteit en Transport. Klaar? Het enige dat u dan nog moet doen is met uw identiteitskaart en PIN-code inloggen op het platform IRISbox (https://irisbox.irisnet.be/) en een nieuwe aanvraag als onderneming indienen. Het vereiste formulier vindt u onder de rubriek “Gewestelijke organisaties”, “Leefmilieu Brussel-BIM”, “Mobiliteit”. Veel succes!

Dit artikel wordt u aangeboden door Vincent Campeol, Mobiliteitsadviseur bij BECI op 02.09.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.