Naar een intelligente mobiliteit?

Brussel kampt met 30% meer files dan andere Europese steden van vergelijkbare omvang.

Dit was een van de elementen die de Hub Mobiliteit van BECI twee jaar geleden aan het licht bracht in haar Witboek Mobiliteit: “50 ideeën om Brussel weer vlot te krijgen”. Hoe ver staan we twee jaar later en na iets meer dan één jaar regeerperiode? Wat zijn de oplossingen en hoe kunnen we de pessimistische voorspellingen van het Planbureau weerleggen?

24% extra verkeerscongestie

Op 8 december maakte het Planbureau de resultaten bekend van haar studie naar de verwachte verkeerstoename tegen 2030.

De instelling gaat ervan uit dat binnen 15 jaar de congestie tijdens de spitsuren met 24% zal zijn toegenomen. Dat voorspelt weinig goeds voor Brussel… Maar wat geldt voor 14-daagse weersvoorspellingen, geldt ook voor de voorspellingen van het Planbureau: zeker zijn ze nooit...

Want bepaalde investeringen in infrastructuur die vandaag in Brussel worden gedaan, hebben tegen 2030 wellicht vorm gekregen: het GEN, de metrolijn naar Schaarbeek, de uitbreiding van tramlijnen met een aantal bijkomende kilometers… En indien Vlaanderen en Brussel erin slagen om hun meningsverschillen bij te leggen, kan dit ook in de Brusselse Rand worden gerealiseerd. Op het eerste gezicht lijkt hier onnoemlijk veel geld mee gemoeid. Toch zullen deze investeringen maar net volstaan om de sterke verkeerstoename op te vangen.

Investeren blijft van essentieel belang

Investeren in openbaar vervoer blijft noodzakelijk door de aanzienlijke ROI die deze investeringen opleveren.

Zo heeft de invoering van nieuwe metrolijnen geleid tot de verdere verdichting van bepaalde wijken of de toename van kantooractiviteiten. Maar sinds de publicatie van het Witboek, lijken de ambitie minder hoog te reiken. De metrolijnen in zuidelijke richting doortrekken? Geen mens die er nog over spreekt… Geautomatiseerde metrolijnen? Dat zal nog wel even op zich laten wachten…

ICT, een wissel op de toekomst?

Gelukkig is er nog een belangrijke sector waarop we onze hoop kunnen vestigen!

15 jaar kan ook een wereld van verschil betekenen voor informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en intelligente vervoerssystemen (ITS). Waarom zou het Brussels Gewest niet kunnen uitgroeien tot het eldorado van de nieuwe vervoerstechnologieën? Brussel vormt hiervoor een ideale markt en innovatie zou wel eens de hefboom kunnen zijn om de voorspellingen van het Planbureau te ontkrachten.

Enkele mooi verpakte codelijnen kunnen heel wat in beweging zetten. We denken hierbij automatisch aan Uber, maar dit bedrijf is veruit het enige dat rotsvast gelooft in het aanboren van nieuwe groeimogelijkheden door gebruikmaking van ICT. En we hoeven echt niet ver vooruit te blikken. Kijken we maar even naar de dag van vandaag… Wegenwerken? Een aangekondigde treinstaking? Dan ligt het toch voor de hand dat ‘smart city’ bedrijven zich binnen een platform gaan organiseren om hun werknemers een betrouwbaar autodelensysteem aan te bieden?

In afwachting dat Brussel de markt toelaat om zich vrij te ontwikkelen, is BECI Commute reeds een feit

Ontoereikende ontradingsmaatregelen

De beleidsstrategieën om de verkeersdruk stroomopwaarts in te dijken, zoals het cafetariaplan, flexibel werken… hebben nog niet veel opgeleverd.Sinds de publicatie van het Witboek, is het mobiliteitsbudget nog steeds niet omkaderd en zijn er nog altijd veel hinderpalen, zoals de problematiek van het dubbel VAA bij gemengd gebruik wagen/scooter duidelijk aantoont.

De investeringen in infrastructuur zijn op kruissnelheid geraakt. Toch kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat het ontradingsbeleid in de eerste plaats wordt gericht op het wagengebruik, met matig succes trouwens. In de huidige stand van zaken, blijft de wagen een comparatief voordeel behouden, ook al blijkt de wagen niet de beste keuze. Om tot een duurzaam vervoersbeleid te komen, moeten investeringen, aanmoediging en ontrading hand in hand gaan.

Een debat tijdens het autosalon

U zou graag op dit artikel reageren? U denkt er anders over of u zit met een vraag?

Laat het ons weten en stuur een e-mail naar vc@beci.be. Of neem op 23 januari deel aan ons mobiliteitsdebat op het Autosalon. Niemand minder dan Minister Pascal Smet en Staatsecretaris Bianca Debaets zullen mee plaatsnemen rond de tafel. We gaan van start om 15 uur. Meer informatie en inschrijving.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Vincent campeol, Mobiliteitdviseur op 05.01.2016.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.