Voetgangerszone in de boulevards van het centrum?  Neem deel aan het debat met Els Ampe, schepen mobiliteit van de stad Brussel.

Donderdag 27 februari 2014 van 07.30 uur (onthaal) tot 09.30 uur

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een ontbijtdebat in verband met het project ‘voetgangerszone in het centrum’, in het gezelschap van Els Ampe, schepen mobiliteit van de stad Brussel. Ze zal een gedetailleerde voorstelling geven van het project, in verband met de doelen en de gevolgen voor de aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid van het centrum.

Deze voorstelling zal gevolgd worden door een zitting met vragen en antwoorden, de gelegendheid om terug te komen op uw bezorgdheden, uw argumenten te vergelijken of gewoonweg om de verschillende standpunten van het project tegen elkaar af te wegen.

Programma

7.30 uur: Onthaal
8.00 uur: Voorstelling van het project en debat
8.30 uur: Vragen-antwoorden

Waar?

BECI - Louizalaan 500 te 1050 Brussel

Wanneer?

Donderdag 27 februari 2014 van 07.30 uur (onthaal) tot 09.30 uur

Deelnaamkosten

  • Gratis voor BECI en IZEO leden (behalve in geval van niet- of laattijdige intrekking van de inschrijving - 25€/pp excl BTW*)
  • Niet-leden : 25€ / pp excl BTW *

Meer info

Xavier Dehan - xd@beci.be

* ANNULATIE: kan enkel schriftelijk gebeuren. Bij ontvangst tot uiterlijk twee dagen vóór het event worden uw deelnamekosten integraal terugbetaald. Na deze termijn blijft het volledige deelnemingsgeld verschuldigd, ongeacht de reden van uw annulering.