Parkeerbeleidsplan

Parkeren in Brussel: voor de ondernemingen is bereikbaarheid topprioriteit.

In oktober jl. zou de Brusselse regering zich buigen over het toekomstige gewestelijke parkeerplan. Na een analyse en overleg met een aantal meer betrokken sectoren – “meer” want het parkeerprobleem in Brussel is eigenlijk zaak voor iedere bedrijfssector – achtte BECI het nodig om naar de pers te stappen. In het BECI perscommuniqué van 12 oktober werd het parkeerbeleidsplan van Minister Brigitte Grouwels dan ook als “anti socio-economisch en anti-Brussels” bestempeld.

Deze actie was legitiem, vinden wij nog steeds. Niet omdat de bedrijfswereld geen coherentie en harmonisering binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil, wel integendeel. Wel omdat het plan op zijn zachtst gezegd zwaar verontrustend was voor onze bedrijven.

De aanpak voor de actie was ook nieuw in zekere zin: BECI heeft voor het persbericht de bedrijfssectoren ruim geconsulteerd en actief betrokken. 15 sectorfederaties tekenden mee! Qua sociale steun en gemeenschappelijke patronale frontvorming kan dit tellen. Niet de media alleen hebben het persbericht opgepikt, maar ook Minister Grouwels zelf heeft gepast gereageerd: begin december werd een ruime BECI delegatie ontvangen op het kabinet van de Minister voor een bespreking. Een werkgroep met Beci, de organisaties en de vertegenwoordigers van administratie Kabinet Mobiliteit was er het concrete resultaat van.

Na een reeks werkvergaderingen in januari 2012 is de werkgroep nu toe aan de eindconclusies: een 30-tal aanbevelingen en tekstwijzigingen hebben tot doel het parkeerbeleidsplan duidelijker en aanvaardbaarder te maken voor iedereen: beleidsmakers, de ondernemers in het Brusselse Gewest, de stadsbewoners en de mensen die er dagelijks komen werken. Zelf aan de toeristen werd gedacht!

Op de resultaten komen we nog in detail op terug, maar één belangrijke zorg is wat ons betreft van de baan: geen sprake van het blind schrappen van 45.000 parkeerplaatsen, wel van het beter reglementeren van een groot aantal parkeerplaatsen langs de openbare weg, ten gunste van een betere mobiliteit en een noodzakelijke bereikbaarheid voor de bedrijven, hun klanten en hun medewerkers.

En op één punt blijven we schrap staan: het heeft geen zin om meer regelgeving te voorzien wanneer er niet tegelijkertijd geldige alternatieven - lees “beter en meer openbaar vervoer” - worden voorzien!

» 

Geraken mensen morgen nog op hun werk?
Een nieuw parkeerplan voor Brussel