Geraken mensen morgen nog op hun werk?

Twee gewestelijke maatregelen mikken op de afschaffing van nagenoeg 100.000 parkeerplaatsen. De eerste is een gevolg van het mobiliteitsbeleid en voorziet de verdwijning van 45.000 parkeerplaatsen langs de openbare weg. Dit stemt overeen met tweemaal de parkeergelegenheid van een gemeente als Schaarbeek. Dit project werd omwille van de gemeenteraadsverkiezingen een tijdje stopgezet.

Het tweede initiatief vloeit voort uit het milieubeleid en gaat over zo’n 55.000 theoretisch ‘overtollige’ parkeerplaatsen wanneer men de geldende normen voor nieuwe gebouwen toepast.

Niemand betwist dat verplaatsingen heel wat verkeershinder veroorzaken. De vraag is echter of de afschaffing van parkeerplaatsen op bestemming de situatie zal verbeteren. Dat zal zeker niet het geval zijn zolang de alternatieven voor de wagen niet talrijker, geloofwaardiger en doeltreffender worden.

Zie hier het RTBF interview van Olivier Willocx
Lees hier het persbericht 

«      » 

Een nieuw parkeerplan voor Brussel