Een nieuw parkeerplan voor Brussel

Net voor Kerstmis gaf Minister Brigitte Grouwels het startschot voor een consultatie- en informatiecampagne bij de Brusselse gemeenten over het nieuwe parkeerbeleid voor het Brusselse Gewest. Bereikbaarheid, harmonisatie en multimodaliteit zijn de kernwoorden van het nieuwe parkeerplan.

Het openbaar onderzoek start op 21 januari 2013 en loopt af einde maart. Alle gemeenten, inwoners en betrokken partijen van het Gewest krijgen binnen dit tijdsbestek de mogelijkheid om het plan te raadplegen en hun opmerkingen te maken.

Geen parkings afschaffen zonder geldige alternatieven en een globaal mobiliteitsbeleid

Begin dit jaar heeft BECI, samen met de sectorfederaties, sterk benadrukt dat er geen sprake kan zijn van het afschaffen van parkeerruimte in Brussel zonder ook geldige alternatieven te voorzien: parkeerzones aan de rand van de stand met vlotte aansluiting op het openbaar vervoer, garanties voor een optimale bereikbaarheid in de stad voor wie met de auto moet werken of zaken doen, goede en functionele bewegwijzering naar publieke parkings in en rondom de stad en een zo liberaal mogelijk beleid om medische, paramedische en technische vaklui toe te laten hun werk te doen.

Zoals het nu voorligt, voorziet het plan dat parkeerruimtes eerder meer gereglementeerd zullen worden, maar niet afgeschaft. En daar waar het aantal plaatsen wordt gereduceerd, is er sprake van compensatie: er moeten nieuwe buurtparkings komen, regels voor bewonersparkings bij nieuwbouw worden versoepeld en bedrijfsparkeerplaatsen worden waar mogelijk ook ter beschikking gesteld voor inwoners van de zones. Er is sprake van een soepele regeling voor vrijstellingskaarten of interventiekaarten voor beroepen die geen dienstverlening kunnen verzekeren zonder auto.

Het plan ambieert een geleidelijke harmonisatie en vereenvoudiging van de parkeerregels in het hele gewest. Deze aanpak moet leiden tot een faire en gelijke behandeling van alle parkeerders in Brussel.

Voor BECI is het duidelijk dat het plan slechts kan slagen wanneer alle aspecten van een betere mobiliteit in ogenschouw worden genomen: parkeren op de openbare weg, parkeren op de privé- of bedrijvenparkings (het “Cobrace” plan van Minister Huytebroeck voorziet nog steeds een taks voor het aantal parkeerplaatsen boven de vooropgestelde normen), het goederenvervoer en de logistieke behoeften in de grootstad, het fiets- en tweewielersbeleid, het uitbreiden van het openbaar vervoersnet en de Metro, de al dan niet realisatie van het GEN-netwerk en ten slotte een interregionale aanpak van de RING problematiek.

Meten om te weten

Om exact te weten hoeveel parkeerplaatsen er momenteel zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, laat minister Grouwels in 2013 een gedetailleerde telling uitvoeren van het aantal parkeerplaatsen dat zich zowel op als buiten de openbare weg bevindt.

Aan de gemeentelijke autonomie of vrijheid inzake parkeerbeleid en tarieven wordt paal en perk gesteld: zij blijven verantwoordelijk voor het gemeentelijk parkeeractieplan en het uitreiken van vrijstellings- of bewonerskaarten, maar binnen een wel afgelijnd kader. Een doorgedreven harmonisatie moet leiden tot een grootstedelijke manier om het mobiliteitsvraagstuk beter te beheersen.

Het plan legt niet enkel een kader vast voor de individuele auto, maar wil ook andere vervoersmodi een plaats geven. Er wordt daarom ook rekening gehouden met de specifieke parkeernoden van fietsers, motorrijders, taxi’s, vrachtwagens, bestelwagens en autocars.

U kunt het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan vanaf 21 januari en tot 21 maart raadplegen in een van de 19 Brusselse gemeentehuizen of via www.mobielbrussel.be/parkeerbeleidsplan. Reageren kan rechtstreeks via de site van Brussel Mobiel, maar ondernemers kunnen steeds terecht bij het Kenniscentrum van BECI (xd@beci.be) met vragen en suggesties over dit onderwerp.