Persbericht - 04.09.2014

Een ontlastingsplan voor de Reyers viaduct

De werkzaamheden zullen op 8500 ondernemingen, handelszaken en zelfstandigen een weerslag hebben

De beslissing is gevallen: de Reyers viaduct wordt binnenkort voltooid verleden tijd. Dit overblijfsel van een verleden waar de auto in de stad voorrang genoot, bewees nochtans tot enkele maanden geleden aanzienlijke diensten. Met de afbraak van deze mastodont verdwijnt een belangrijk infrastructuurelement van de Grote-Ringlanen. BECI, het vertegenwoordigingsorgaan van de Brusselse ondernemingen, handelszaken en zelfstandigen, schat dat ongeveer 8500 professionals in de buurt van de viaduct zijn gevestigd en dat 33.500 voertuigen er dagelijks langs rijden: gemiddeld 15.500 voertuigen in de richting Meiser en 18.000 in de andere richting. De vraag is welke omleggingsmaatregelen tijdens de werkzaamheden zullen worden voorzien.

Oplossingen vinden om een dergelijke stroom van voertuigen om te leggen, liggen niet voor de hand. “We worden hier opnieuw geconfronteerd met het probleem van de alternatieve vervoermiddelen, dat in ons witboek over mobiliteit ter sprake kwam”, herinnert Coördinator van het BECI Kenniscentrum Xavier Dehan. Voorstellen zijn er genoeg: het verkeer zou langs de zijstroken kunnen worden omgelegd, het openbaar vervoer moet intensiever worden ingezet, autodelen verdient te worden gepromoot, wat trouwens ook voor de fiets, de motor of zelfs het telewerk geldt. Sommigen beweren dat men in dergelijke situaties best alle oplossingen tegelijk zou gebruiken. “Hoe we ons door deze bocht zullen wringen, weten we nog niet, maar onmogelijk zal het zeker niet zijn”, aldus Dehan.

Het probleem beperkt zich echter niet tot het transitverkeer. “Tussen Montgomery en Meiser zullen in een straal van 500 m rond de Grote-Ringlanen, 8500 ondernemingen, handelszaken en zelfstandigen rechtstreeks deze langdurige werkzaamheden moeten ondergaan”, verklaart Xavier Dehan. “Na de afbraak van de viaduct zullen deze ondernemingen rekening moeten houden met de herinrichting van de Reyerslaan en later met de bulldozers die een tram- en wagentunnel onder het Meiserplein zullen graven.” BECI betwist in geen geval de beslissing om de viaduct af te breken, een logische stap die in lijn ligt met onze opvattingen van de stad in de 21e eeuw. BECI vreest wel voor de duur van de werkzaamheden en de talrijke vormen van hinder.

Om al deze voor de economische activiteit schadelijke hinder zoveel mogelijk te beperken, is er behoefte aan een nauwgezet mobiliteitsplan, een breedschalige communicatie en een werkelijke ondersteuning aan de ondernemingen, handelszaken en – vooral – zelfstandigen die een dergelijke werf als kiespijn kunnen missen. Waarschijnlijk zullen zulke maatregelen de globale factuur op korte termijn nog verzwaren, maar dan ten voordele van vlottere verkeersstromen in de stad en een beter beschermde economie.

Voor meer info:
Xavier Dehan
+32 479 23 98 71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is gegroeid uit een partnership tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. BECI vertegenwoordigt twee derden van de Brusselse tewerkstelling et telt meer dan 35 000 bedrijven als lid. BECI verdedigt de individuele en collectieve belangen van de Brusselse ondernemingen en voorziet voor hen een uitgebreide waaier van diensten.