Staking overheidsdiensten dinsdag 27 februari: gevolgen voor de werkgevers

Door de stakingsoproep van het ACOD, zal de dienstverlening bij heel wat overheidsdiensten op dinsdag 27 februari zwaar verstoord zijn. Dat zal meer bepaald het geval zijn bij het openbaar vervoer (tram, bus, metro en trein).

Het is dus meer dan waarschijnlijk dat sommige van uw werknemers die dag te laat op het werk zullen komen of zelfs helemaal niet op hun werk zullen geraken.

Volg de situatie goed op en speel de volgende informatie door aan uw personeel:

De staking werd ruim op voorhand aangekondigd. Uw werknemers moeten dan ook alles in het werk stellen om tijdig op hun werk te geraken, bijvoorbeeld door vroeger van thuis uit te vertrekken of te carpoolen. Indien een werknemer te laat komt of niet komt opdagen als gevolg van de hinder veroorzaakt door de staking, heeft hij in principe geen recht op gewaarborgd loon. De zaak ligt anders indien de werknemer kan aantonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om tijdig op zijn werk te geraken. In dat geval, kan er rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden.

Indien het voor een werknemer echt zo goed als onmogelijk is om op het werk te geraken, kan hij een dag verlof of recup nemen, of de toelating vragen om van thuis uit te werken.

Hebt u nog vragen hierover of wenst u meer informatie, neem dan gerust contact op met Frédéric Simon op het nummer 02-643 78 17.