Proefproject kilometerbelasting voor uw wagen

Tegen 2016 zou de kilometerheffing van kracht moeten zijn op alle vrachtwagens op het grondgebied. Vorig jaar werd reeds het decor geschetst in de vorm van een - in eerste instantie voorlopige en later definitieve - architectuurnota, in een recent samenwerkingsakkoord bekrachtigden de drie Gewesten gezamenlijk het project. Maar wat verandert er voor de personenwagens?

De heer De Lille was onlangs, samen met zijn kabinet, te gast op de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) om de verschillende projecten omtrent de herziening van de verkeersfiscaliteit in België en in Brussel op punt te stellen: denken we hierbij in de eerste plaats aan de stadstol en de kilometerheffing.

De geruchtenstroom over de Brusselse stadstol zwelt aan, door de diverse haalbaarheidsstudies die momenteel gevoerd worden. Staatssecretaris voor Mobiliteit wilde de situatie toch ophelderen. Neen, dat staat niet op de agenda, of toch zeker nog niet voor deze legislatuur. “Met deze studies willen we het debat objectief benaderen en de besprekingen voorbereiden”, aldus dhr. De Lille.

Maar op deze vergadering werd ook een groots proefproject voorgesteld rond kilometerbelasting voor een brede waaier aan personenwagens en privévoertuigen in de hoofdstedelijke zone, volgens het ‘Viapass’-kilometerheffingsprincipe voor vrachtwagens. Ter herinnering: Viapass is de commerciële naam voor twee afzonderlijke projecten ter herziening van de voor 2016 voorziene verkeersfiscaliteit, met name de kilometerbelasting voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en een overgangsformule met een wegenvignet voor de andere voertuigen. Voor meer informatie zie: www.viapass.be.

Het principevan deze test? De chauffeur krijgt een virtueel budget toegekend. Dit wordt de hele proefperiode lang gedebiteerd aan een variabel tarief naargelang het tijdstip en de locatie: tot 9 cent per kilometer in de stad tijdens de piekuren. Vervolgens krijgt de chauffeur het saldo van dit budget, na afloop van de test, teruggestort, wat de houding ten aanzien van het verkeer aanzienlijk zou veranderen. Vorig jaar voerde T&M Leuven al een gelijkaardige test uit, echter met een bescheidener panel en in een heel wat kleiner gebied.

De methodologie en de tarieven werden eind oktober bekrachtigd. De‘go live’zal nog doorlopen tot mei 2014. Daarna zal hij geëvalueerd worden en in juli 2014 zou er dan een volledig gedragsrapport op tafel moeten liggen. Een rapport dat ons heel wat nuttige gegevens en informatie zou moeten verschaffen om de doeltreffendheid van een dergelijk systeem voor de aanpak van onze verzadigde verkeersassen afdoende te beoordelen.

Laten we afsluiten met informatie die op 22 oktober aan bod kwam op de “2e afspraak over de uitwerking van het mobiliteitsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. Hoewel het kabinet De Lille naar eigen zeggen niet meer doet dan al het mogelijke om het debat te objectiveren, zou het een dergelijk systeem toch als basis dienst zien doen voor een Brusselse stadstolheffing vanaf 2018, met noodgedwongen herziene tarieven.

De voorstelling van het project is ter inzage beschikbaar op dit adres (NL). Voor verdere informatie over de kilometerheffing, het wegenvignet of het stadstolproject kunt u terecht bij Xavier Dehan, coördinator van het kenniscentrum: xd@beci.be.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator Kenniscentrum bij BECI op 15.11.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be