Tramlijn 71: hoop of zegen?

Overlast voor 6.000 ondernemingen

De mobiliteitsproblemen zijn de grootste bedreiging voor de competitiviteit van de Brusselse ondernemingen: elk jaar veroorzaken de files voor elke persoon gemiddeld 87 uren tijdverlies. Het openbaar vervoer moet de ruggengraat vormen van een oplossing voor dit probleem en de komende tien jaar worden hierin vele miljarden geïnvesteerd om de stad te bevrijden van de vele files. Wat is dan het probleem? Wel, behalve de overlast door de werken, moeten er ook de juiste beslissingen genomen worden.

In het Witboek over Mobiliteit dat BECI in 2013 publiceerde, werden de kosten van de files in en rond Brussel op 511 miljoen euro geschat. Volgens de OESO leidt deze stilstand tot een verlies van 1 à 2% van het BBP. Dat is evenveel als de groei die ontwikkelde landen nodig hebben om de werkgelegenheid in stand te houden en de kosten van de overheid te dekken. Dat geldt dus ook voor België. Het is duidelijk dat er heel wat op het spel staat voor de Europese hoofdstad.

Het Witboek telt 50 aanbevelingen en de belangrijkste daarvan gaan over de uitbouw van het openbaar vervoer dat de spil moet vormen van een efficiënt beleid. Het succes van de MIVB moet benadrukt worden: de voorbije tien jaar groeiden deze maatschappij en het aantal gebruikers op haar lijnen uitermate sterk. Als gevolg daarvan zijn de limieten van de infrastructuur bereikt, maar dankzij de nieuwe middelen van de zesde staatshervorming kan er over tien jaar een nieuwe noordelijke metrolijn liggen. Tien jaar!

Ondertussen komen er ook nieuwe tramlijnen en worden de bestaande lijnen verlengd om de overvolle bussen te vervangen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor buslijn 71 die van Delta tot in het stadscentrum rijdt. Deze geleidelijke aanpak heeft voor- en tegenstanders. In het geval van de lijn 71, die verschillende belangrijke aantrekkingspolen verbindt, zal de tram door een aantal smalle straten moeten passeren. Zullen er langs het traject dan parkeerplaatsen opgeofferd moeten worden? Wat zijn de gevolgen voor het autoverkeer? Worden de wagens gewoon verboden? De nieuwe tramlijn 71 gaat voor maar liefst 6.000 bedrijven en zelfstandigen gevolgen hebben en de werken zullen voor heel wat verkeersproblemen en overlast zorgen. Dat doet heel wat vragen reizen.

Dat is de reden waarom BECI, samen met IZEO, de nieuw verkozen Brusselse politici wil wijzen op haar wensen en bekommernissen, om er zeker van te zijn dat er rekening gehouden wordt met de verlangens en aanbevelingen van de zelfstandigen en de bedrijven. BECI pleit voor allesomvattende mobiliteitsoplossingen. De Brusselse mobiliteit is veel te belangrijk en mag niet enkel aan de ingenieurs of politici overgelaten worden. De toekomstige tram 71 heeft misschien heel wat voordelen, maar de kosten voor de samenleving en het bedrijfsleven moeten wel beperkt blijven.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator van het Kenniscentrum van BECI op 17.06.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.