29.01.2018

Urban Mobility Pop-Up

Projectoproep

Beci lanceert een ‘Pop-Up’ ruimte, 100% gericht op de stedelijke mobiliteit

De verbouwingswerken van het ‘The Cham’ project zijn in ons hoofdkwartier op nr. 500 van de Louizalaan van start gegaan. De inkom wordt nu gerenoveerd. Op de benedenverdieping komt er ook een ‘Pop-Up’ ruimte specifiek gewijd aan het thema stedelijke mobiliteit. Een unieke plek om de ontwerpers van innoverende mobiliteitsoplossingen voor Brussel te promoten. Met dit initiatief, dat meerdere maanden zal duren, wil Beci bijdragen tot een snellere overgang naar een duurzame mobiliteit en concrete oplossingen aanbevelen aan de gemeenschap van de Brusselse ondernemingen. Denk maar aan intelligent parkeren, gedeelde mobiliteit, smart data, weggeleiding, micromobiliteit, stedelijke logistiek, fietsen, steps, elektrische auto’s, motoren en andere voertuigen, trams, bussen, laadstations, toebehoren voor een actieve mobiliteit, drones enz. Het is hier de bedoeling een uitgebreide waaier bestaande (80%) en toekomstige (20%) stedelijke mobiliteitsoplossingen te presenteren. De bezoekers zullen daar efficiënte en innoverende mobiliteitsproducten en -diensten kunnen ontdekken en uittesten, in een kortstondige en event gerichte omgeving die experimenteren aanmoedigt. Meerdere starters van deze sector en grote spelers van de mobiliteit zijn al bij het project betrokken. Lancering is voorzien met de terugkeer van de lente in de week van 21 maart 2018.

Is uw onderneming actief in mobiliteit? Wenst u aanwezig te zijn in onze Pop-Up ruimte? Zo ja, contacteer dan Ischa Lambrechts, verantwoordelijke van de Mobiliteitshub bij Beci. E-mail: ila@beci.be – Tel.: 02 643 78 01