Toegang tot de bouwplaats verboden voor het publiek – Helm dragen verplicht

De zomer is in aantocht en dus breekt ook het seizoen van de grote werkzaamheden weer aan.

Nu denkt u misschien “Dat is geen groot nieuws”... Maar dan melden we er meteen even bij dat een groot deel van de Brusselse Vijfhoek wordt omgevormd tot voetgangersgebied. Verwacht u dus aan een recordaantal bouwwerven op de Brusselse noord-zuidas, met een pak verkeersellende in het vooruitzicht! Hieronder alvast een overzicht van wat u te wachten staat.

Laten we beginnen bij de werf die wordt beschouwd als de meest belangrijke van allemaal: de heraanleg van het voetgangersgebied in de Brusselse binnenstad. De werken zouden pas in maart 2016 van start gaan, maar de verkeersimpact zal niet zo lang op zich laten wachten want vanaf 29 juni dit jaar zal de toegang voor het autoverkeer drastisch worden ingeperkt. Liggen uw kantoren in de buurt van het De Brouckèreplein, het Fontainasplein of de Anspachlaan? Dan kunt u hier de kaarten en de verkeersvoorschriften raadplegen.

Iets meer oostwaarts ligt het ten dode opgeschreven Reyersviaduct dat binnenkort tegen de grond gaat. De brug is trouwens al een paar maanden afgesloten voor alle verkeer. De afbraak ervan heeft echter niet alleen gevolgen voor het verkeer maar ook voor het parkeeraanbod. Het verlies aan parkeerplaatsen zou in principe worden goedgemaakt door de inrichting van een parkeerterrein langs het Diamantgebouw (?), maar het is nog niet bevestigd of dit er ook effectief komt...

Over de renovatie van de Leopold II-tunnel werd het laatste woord nog niet gezegd. De werken werden al menige malen uitgesteld, maar zouden deze zomer dan toch eindelijk van start gaan voor een periode van twee jaar. Maar blijkbaar zijn alle voorwaarden nog steeds niet vervuld om de werf aan te vatten. Is de opmaak van het nieuwe verkeers- en mobiliteitsplan dan zo moeilijk? In afwachting van meer verduidelijking, werd de maximumsnelheid opnieuw verlaagd tot 50 km/uur.

De Schumanwijk is al ontelbare jaren het toneel van een grote bouwwerf. Het rondpunt dat maar niet af raakt is ondertussen uitgegroeid tot het mikpunt van internationale spot. Maar op 29 juni zouden de werken opnieuw van start gaan met de heraanleg van de stationsomgeving. We merken hierbij op dat de werken aan de metrostations Schuman en Kunst-Wet gestaag verder gaan. Ze slepen ondertussen al zo lang aan dat we ons niet meer kunnen herinneren wanneer ze begonnen zijn…

Het bovengronds openbaar vervoer wordt niet vergeten. De eerste spadesteek voor de aanleg van tramlijn 9 tussen Simonis en Jette werd onlangs gegeven. De werkzaamheden zullen tot eind 2018 duren en in verschillende fases worden uitgevoerd. De eerste fase, die de verbinding tot stand brengt tussen Simonis en de Dikke-Beuklaan, is op 4 mei van start gegaan. Een hele opluchting voor de noordkant van Brussel die al lang zit te wachten op een waardige bediening door het openbaar vervoer.

Zijn al deze bouwwerven een zegen of een vloek? Er wordt nooit overlast gecreëerd louter en alleen voor het plezier. We willen de noodzakelijkheid van deze werken niet in vraag stellen, maar dat weerhoudt ons er niet van om enkele vraagtekens te plaatsen bij de coördinatie ervan. Tijdens de zomermaanden zal het gebied tussen de Brusselse rand en het centrum één bouwwerf zijn, met de bijhorende wegomleggingen die enkel het verkeer zullen omleiden zonder echte informatie stroomopwaarts... Op één enkele uitzondering na (een pluim voor het Reyersviaduct), laat de communicatie te wensen over.

Bovendien ontbreekt er een flexibel mobiliteitsaanbod in de ware zin van het woord. De werken aan de tramlijnen hebben hun Tram-Busaanbod. Waarom kan er niet worden geïnvesteerd in buslijnen stroomopwaarts de grote bouwwerven zodat de vaak zeer drukke omleggingstrajecten worden ontlast? We hopen dat het Gewest erin slaagt om de coördinatie van de werkzaamheden, goede communicatie en een tijdelijk verkeersbeleid op elkaar af te stemmen. Zo niet wordt het op verkeersgebied een hete zomer.

Voor meer informatie over de verschillende bouwwerven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunt u steeds terecht op de website www.openbareruimtebrussel.irisnet.be

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Vincent Campeol, Mobiliteitsadviseur bij BECI op 02.06.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.