BECI publiceert zijn Witboek voor een efficiënte mobiliteit

Elke dag werken er 700 000 mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 300 000 personen verplaatsen zich op een andere manier dan met de wagen. Bijgevolg beïnvloedt de verkeersellende uw concurrentiekracht! Volgens onze laatste peilingen beschouwt u mobiliteit bovendien als een van de belangrijkste uitdagingen in uw dagelijks beheer: dit probleem staat vandaag bovenaan op uw agenda!

“Op het vlak van mobiliteit hebben we niet goed genoeg gepresteerd.” Met die balans van Charles Picqué begint het nieuwe schooljaar 2013-2014. Hoeveel jaren moeten we nog in de krantenkoppen lezen dat de Brusselse wegen oververzadigd zijn, waardoor we aan concurrentiekracht inboeten tegenover andere regio’s met minder files? Pessimistisch? Niet noodzakelijk! Toegegeven, de Brusselse overheid heeft vaart gezet achter maatregelen die de trend moeten keren. IRIS II, Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, goederenvervoerplan, parkeerbeleidsplan enz. Er zijn in totaal negen plannen die de mobiliteit van morgen opnieuw moeten uittekenen!

Optimistisch? Ook niet! Deze verschillende plannen berusten op objectief gefundeerde theorieën, maar missen vandaag nog altijd een samenhangende, gecoördineerde en geplande visie op maat van een grootstad. Een ontradend beleid is weliswaar sneller en goedkoper, maar het moet voorafgegaan worden door investeringen in alternatieven, multimodale overstapplaatsen of andere innovatieve oplossingen. Dat is logisch, maar waarschijnlijk niet voor de hoofdstedelijke begroting. Resultaat: nog steeds files alom, met een prijskaartje van naar schatting 511 miljoen euro.

De belangen van onze Brusselse ondernemingen moeten vandaag meer dan ooit doorwegen op het mobiliteitsbeleid van morgen. De concurrentiekracht van Brussel hangt ervan af. BECI is al betrokken bij de materie, met name in de “Hub Mobility”, een groep van innoverende en proactieve ondernemingen die actief zijn in de mobiliteit, maar ook door zijn geprononceerde standpunten over de huidige en de toekomstige mobiliteitsplannen in Brussel. Met dit Witboek neemt BECI een nieuwe horde en verhogen wij actief onze betrokkenheid bij dit onderwerp.

Het Witboek “voor een efficiënte mobiliteit, via een intelligente modale spreiding in en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” omvat 7 werkterreinen en bijna 50 aanbevelingen! Daarnaast wordt een hele reeks oplossingen methodisch overlopen. Het omvat dus alle ingrediënten voor een lang en ingewikkeld recept. Openbaar vervoer, fiscaliteit, sociaal recht, wegcode, infrastructuur en autodelen zullen, elk op hun eigen manier, Brussel op het juiste spoor zetten voor een efficiënte en duurzamere mobiliteit.

Klik hier voor ons Witboek “voor een efficiënte mobiliteit, via een intelligente modale spreiding in en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. U kunt al uw reacties op deze informatie bezorgen aan Xavier Dehan, coördinator van het kenniscentrum van BECI: xd@beci.be.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator Kenniscentrum van BECI op 16.09.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be