De "Fondation pour l’Enseignement" lanceert haar website en haar e-nieuwsbrief

De nieuwe website van de Fondation pour l’Enseignement [Stichting voor het Onderwijs] (FPE) is online.

Doelstelling : regelmatig – onder andere via de nieuwsbrief die ook op de website staat - informatie verschaffen over haar projecten en de vooruitgangsinitiatieven. Er staan ook bedenkingen en voorstellen op, onder andere het Memorandum, zoals deze aan de verantwoordelijke politici in mei 2014 zijn overgemaakt. De partners van de Stichting, waaronder BECI, zullen deze informatie eveneens verspreiden via hun respectievelijke websites en nieuwsbrieven...

De doelstelling van de FPE

De doelstelling van de FPE is banden te smeden tussen alle actoren van de verandering die werken om de kwaliteit en de rechtvaardigheid van ons onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel te verbeteren.

De website en de nieuwsbrief van de FPE dragen tot deze doelstelling bij. Alle partners - overheid, onderwijsnetten, scholen, ondernemingen en verenigingen - vinden er tal van informatie en nieuws over de projecten van de Fondation pour l'Enseignement, de events waaraan de FPE deelneemt, maar ook nieuws over andere vooruitgangsinitiatieven die de FPE nauw aan het hart liggen.

De nieuwsbrief zal per e-mail verzonden worden onder andere via de federaties van de inrichtende machten van het onderwijs en van de ondernemingen maar zal ook rechtstreeks toegankelijk zijn door zich hier in te schrijven. Om deze doelstelling te halen zal de website van de Stichting regelmatig bijgewerkt worden:http://www.fondation-enseignement.be