Het Brussels onderwijs volgens BECI

Synthese

Lees in enkele lijnen de samenvatting van de nota van BECI over het Brussels onderwijs.

Als we van Brussel een internationale economische en politieke hoofdstad willen maken, als we de stad willen doen bruisen van creativiteit en toerisme, als we nieuwe economische sectoren willen uitbouwen en als we van Brussel een toonbeeld willen maken van duurzame ontwikkeling, dan moeten we nu actie ondernemen en nadenken over en investeren in het onderwijs. De regionale werkgeversorganisaties hebben een toekomstvisie ontwikkeld voor Brussel Metropolitan, maar zonder goed opgeleide jongeren kan die visie niet gerealiseerd worden. De werkgeversorganisaties vragen samen dat er dringend meer aandacht komt voor het onderwijs.Veel te veel jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma met als gevolg dat ze in deze voor 91% tertiaire economie enorm beperkte carrièrekansen hebben. De werkgevers pleiten ervoor om het Brussels onderwijs centraal te stellen en het aan te passen aan de stedelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. Inrichtende machten, scholen, leraren maar ook de leerlingen en hun ouders moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Als niemand dat doet brengen we de internationale, multiculturele en meertalige toekomst van de hoofdstad in gevaar. Het onderwijs in Brussel moet beter geëvalueerd worden en de samenwerking tussen de gemeenschappen moet versterkt worden! Enkele prioriteiten zijn: de taalverwerving, non-discriminatie en de herwaardering van het professioneel en technisch onderwijs. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het Brussels onderwijsaanbod moeten omhoog. Het Gewest berekende dat er tegen 2015 in Brussel 79 kleuter-, lagere en middelbare scholen moeten bijkomen als we elk Brussels kind een plaats in een Brusselse school willen bieden.

BECI vraagt bijzondere aandacht voor het onderwijs en hoopt dat de sense of urgency ook in de realiteit merkbaar wordt. Met een beter onderwijs in Brussel kunnenwe niet alle problemen oplossen, maar zonder goed onderwijs komt er zeker geen oplossing.