Onderwijs en vrijwilligerswerk voor bedrijven

Vrijwilligerswerk in bedrijfsverband bouwt bruggen tussen het beroepsleven en het onderwijs. Hiervan getuigt het bezoek dat de leerlingen van de Ecole Saints Jean et Nicolas onlangs aan Solvay brachten.

Op 24 maart verlieten een tiental leerlingen en drie leraren het professioneel centrum voor speciaal onderwijs Saints Jean et Nicolas uit Schaarbeek om de ganse dag bij Solvay in Neder-Over-Heembeek door te brengen. Voor deze leerlingen in schrijnwerkerij was dit de gelegenheid om een beroepsomgeving te ontdekken buiten de vier muren van hun klaslokalen en kennis te maken met ‘iets anders, het echte beroepsleven’.

De leerlingen bezochten de site van Solvay – voornamelijk de werkplaatsen – waar ze veel vragen stelden aan de bijzonder bereidwillige vertegenwoordigers van het bedrijf. Dit werd een vruchtbaar contact tussen twee werelden die zich een dag lang leerden kennen.

Zulke ontmoetingen tussen onderwijs en bedrijfsleven werken in beide richtingen. Door zijn deuren voor scholen te openen, schept Solvay meer duidelijkheid rond zijn activiteiten en fungeert het als een maatschappelijk betrokken bedrijf dat een niet te onderschatten sociale rol vervult.

Dit bedrijfsbezoek kaderde in een programma dat in 2013 meer dan 450 dagen vrijwilligerswerk mogelijk maakte en tijdens het eerste kwartaal van 2014 al voor nagenoeg 150 extra vrijwilligers dagen zorgde. Met dit vrijwilligerschap steunen de bedrijven een activiteit in de non-profitsector. Het engagement en de sociale rol van het bedrijf krijgen op die manier gestalte. Het toepassingsgebied is bijzonder ruim en omvat zowel maatschappelijke initiatieven als medische ondersteuning, hulp aan projecten in cultuur en erfgoed, en onderwijs.

Het onderwijs geniet talrijke initiatieven. Hiertoe behoort het klassieke bezoek aan een onderneming en de kennismaking met haar activiteiten en projecten. Bij Solvay mochten de leerlingen bijvoorbeeld een film zien over de Solar Impulse, het door zonne-energie aangedreven vliegtuig waar Solvay aan bijgedragen heeft.

Andere mogelijkheden omvatten stages, opleidingen, coachings en de ontwikkeling van gemeenschappelijke projecten tussen bedrijf en school. Sommige ondernemingen kaarten bovendien de aanwervingstechnieken aan om de leerlingen een eerste inzicht te geven in wat hun aan het begin van hun beroepsleven te wachten staat.

Het aantal bedrijven en schoolinstellingen dat aan dit type vrijwilligerswerk deelneemt, stijgt gestaag. BECI ondersteunt dit initiatief die nauwe banden tussen school en onderneming legt en waar ieder wel bij vaart. Ontmoetingen en getuigenissen zijn de beste manier om bruggen te bouwen tussen twee werelden die elkaar te weinig kennen. Hiermee dichten we beetje bij beetje de hiaat tussen de beroepsopleidingen en de vaardigheden die werkgevers van kandidaat-werknemers verwachten.

Interesse? Contacteer dan zeker Xavier Dehan, de Coördinator van het BECI Kenniscentrum: xd@beci.be.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Guy Van den Noortgate, journalist op 22.04.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.