Er bestaat nu een handleiding voor bedrijven die vrijwilligerswerk willen doen: Engage!

Ontdek waarom een samenwerking tussen scholen en bedrijven interessant is en hoe u er aan kunt beginnen.

Vrijwilligerswerk voor bedrijven stelt werknemers ter beschikking van een vereniging of vzw om haar te steunen bij haar activiteiten. De relatie kan van korte of lange duur zijn en biedt steun bij concrete acties door specifieke kennis te delen in het belang van de betrokkenen. De samenwerking streeft naar cocreatie.
In het kader van een actie op initiatief van BECI, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in samenwerking met The Shift, werden de Brusselse ondernemingen tussen 2013 en 2014 uitgenodigd om op vrijwillige basis personeelsleden vrij te stellen, zodat deze konden deelnemen aan concrete projecten in Brusselse scholen. Het vrijgestelde personeel had uiteenlopende functies en opleidingen. Met de steun van BECI en zijn partners organiseerde het verschillende pedagogische activiteiten met de scholen, in het directe voordeel van de leerlingen, die deze band met de beroepswereld hard nodig hebben.
Op basis van dit eerste deel van het project, werd een praktische handleiding geschreven, die stap voor stap uitlegt hoe scholen en bedrijven tot een verrijkende relatie kunnen komen. Bedrijven en scholen die zich in dit mooie avontuur willen storten, hebben nu dus alle instrumenten in handen om een vervolg te breien aan dit interessante project!
BECI staat ter beschikking van alle partijen die zich willen inzetten voor initiatieven die bruggen slaan tussen scholen en bedrijven en de profielen van de toekomstige werknemers van onze maatschappij verrijken, door gezonde nieuwsgierigheid voor de bedrijfswereld te wekken.
BECI wil hierbij dank betuigen aan alle partners, consultants en vrijwilligers die hebben deelgenomen aan het project Engage! en aan de samenstelling van de handleiding, in het bijzonder onze hoofdpartner Accenture, die de geestdrift van alle betrokken partijen heeft weten te wekken.

Hier kunt u de gids van het project in het Engels, in het Frans of in het Nederlands downloaden:

EN: Klik hier.

FR: Klik hier.

NL: Klik hier.