Een nieuw vrijwilligersprogramma voor 2014

600 dagen ten voordele van onderwijs, vorming en integratie

Na iets meer dan een jaar tijd hebben 675 jongeren voordeel getrokken uit de actie die BECI met de steun van Business &Society en de deskundigheid van ArianeMolderez heeft gevoerd. Eind november hadden 227 vrijwilligers uit 10 bedrijven samen 458 dagen aan 12 verschillende projecten gewijd. Sommige van deze acties worden begin 2014 vervolgd om een totaal van 600 dagen ten voordele van onderwijs, vorming en sociaal-professionele integratie in Brussel te bereiken.

Vrijwilligerswerk houdt in dat een bedrijf kosteloos zijn steun aan het verenigingsleven en de non-profitsector door de inbreng van arbeidskrachten en deskundigheden biedtom zo, via acties, een werkelijke meerwaarde tot stand te brengen. De verscheidenheid aan mogelijke acties is bijzonder groot. Door vrijwilligerswerk toont het bedrijf dat het zich verantwoordelijk voelt en inzet voor zijn relatie met de samenleving en dat het zijn eigen medewerkers voor lokale problemengevoelig maakt.

Met het oog op de demografische groei in Brussel focust BECI zijn inspanningen op scholen en (re)integratieverenigingen. 18,9% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar hebben geen diploma van het hoger secundair onderwijs. Meer dan 20% van de jongeren verlaten vandaag de schoolbanken zonder dit diploma dat toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Bovendien telt Brussel nagenoeg 110.000 werkzoekenden, van wie twee derde zonder beroepsscholing.

Met de steun van het Gewest heeft BECI een pilootproject opgestart om bruggen te bouwen tussen het bedrijfsleven, de scholen en de verenigingen die zich, zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant, voor sociaal-professionele integratie inzetten. Dit initiatief wordt enthousiast door de leerkrachten onthaald. Bovendien werd een zeer groot aantal actievoorstellen ingediend, terwijl het project zich in feite tot een beperkt aantal begunstigden richtte.

Enkele voorbeelden van acties die ondernemingen van allerlei omvang op het Brussels grondgebied hebben aangeboden: bedrijfsbezoeken, getuigenissen over de beroepen die betrekking hebben op de door de jongeren gevolgde opleidingen, detectie van vaardigheden en de manier om deze tijdens het rekruteringprocesbekend te maken, testen op machines in fabrieken, intensieve stages e.d.

Hoogstwaarschijnlijk zal dit project zich in 2014 verderzetten en uitbreiden. Een oproep wordt gedaan aan belangstellenden om nieuwe bedrijven te identificeren die voor vrijwilligerswerk open staan en om nieuwe projecten in scholen en verenigingen op gang te brengen. Als u meer informatie wenst of de belangstelling van uw onderneming wil bekendmaken, neem dan rechtstreeks contact met de Coördinator van het Kenniscentrum van BECI: Xavier Dehan (xd@beci.be).

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator van het Kenniscentrum van BECI op 16.12.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.