Vrijwillige ondernemingen

Een win-win pilootproject

In Brussel heeft 18,9% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar geen diploma hoger middelbaar en volgt bovendien ook geen enkele vorm van onderwijs of opleiding. Dat steekt schril af met de situatie in Wallonië (14,7%) en Vlaanderen (12,3%).

De behoeften van de ondernemingen, en dan vooral op het vlak van de vereiste attitudes, worden vaak miskend. En soms is er zelfs sprake van angst voor het onbekende.

De ondernemingen willen dit probleem nu zelf aanpakken door middel van een vrijwilligersproject.

Sinds 2013 gingen negen ondernemingen en evenveel scholen en verenigingen de uitdaging aan. De resultaten zijn meer dan overtuigend: workshops over projectbeheer en het naleven van deadlines, het identificeren en benadrukken van de eigen vaardigheden, simulaties van sollicitatiegesprekken en van de verwachtingen van de werknemers, budgetbeheer en betrokkenheid bij de resultaten, bijscholing via technische workshops, stages in ondernemingen, getuigenissen over beroepscarrières,...

De formule is eenvoudig: vertrekken vanuit de behoeften van de jongeren en samen met hen en hun leerkrachten projecten uitwerken die aansluiten bij de arbeidswereld. Meer dan 600 jongeren en 100 vrijwilligers namen deel aan dit partnership tussen BECI en Business & Society. Het project heeft als bedoeling bruggen te slaan tussen de scholen en ondernemingen, tussen de bedrijfsleiders en hun personeel, tussen de leerkrachten en de jongeren. Een beter begrip van de vereiste competenties moet de jongeren dichter bij een baan brengen. De professionals maken niet alleen kennis met de schoolcontext, maar ervaren ook het plezier hun kennis en ervaring aan de jongeren door te geven.

Catherine Vandepopeliere, D’Ieteren, getuigt: “In 2010 gingen we de uitdaging van het partnership aan. En met groot succes! Elk jaar participeren 300 van onze 1800 werknemers met veel enthousiasme, interesse en inzet aan dit project. Dit biedt niet alleen een grote meerwaarde aan de vereniging die ze helpen, het schenkt onze werknemers ook heel wat voldoening, dankzij de vele uitwisselingen en correcte inlichtingen over de thema's van hun partners-voor-een-dag...”

Het project wordt ondersteund door de inrichtende machten van het Franstalige en Nederlandstalige onderwijs. Het biedt de leerlingen de kans waardevolle ervaringen op te doen die anders buiten hun bereik zouden liggen. Want dankzij dit partnership krijgen ze plots toegang tot het hart van een aantal topondernemingen en ontmoeten ze jonge werknemers die hen niet alleen appreciëren, maar ook nog tot voorbeeld kunnen dienen. Voor de leerkrachten is dit ook een welgekomen adempauze en een ideale gelegenheid om expertise uit te wisselen waardoor de schoolwereld en het bedrijfsleven dezelfde taal blijven spreken.

Dit succesvolle pilootproject met vrijwillige ondernemingen krijgt de steun van het Brussels Gewest en is een partnership met Business & Society.

Wil u dit met ons verder laten groeien? Stuur een korte e-mail aan Xavier Dehan, xd@beci.be. Bedankt!

Deelnemende scholen en verenigingen: Brusselleer, Jeugd en Stad (JES), Institut Saint Joseph, Institut Notre Dame Anderlecht, Ecole Saint Jean et Nicolas, Athénée Ernest Richard, Solidarcité, Atheneum de Toverfluit, Collectif Alpha.

Deelnemende ondernemingen: Accenture, Solvay, bpost, Heidelberg cement, D'Ieteren, KBC, Geseco Interparking, BNP Paribas Fortis Foundation.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator van het Kenniscentrum van BECI op 02.03.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.