‘Ooit zal het welslagen van een leerling niet langer van zijn sociaaleconomische afkomst afhangen’

BECI tracht constant het onderwijs en de bedrijfswereld dichter bij elkaar te brengen, met de bedoeling de werkloosheid in Brussel te verminderen. In het raam hiervan ondersteunt de werkgeversorganisatie meerdere initiatieven die deze richting inslaan. Eén hiervan is Teach For Belgium, die aan kansarme bevolkingsgroepen een aangepaste vorm van onderwijs biedt, om ook hún toekomstuitzichten te verbreden.

De vzw Teach For Belgium maakt deel uit van het Teach For All netwerk (teachforall.org), dat al ruim 20 jaar bestaat en vandaag in 32 landen actief is. Zijn taak bestaat erin de sociaaleconomische ongelijkheden in de resultaten van scholieren weg te werken. België (en dan voornamelijk de Federatie Wallonië-Brussel) is binnen de OESO kampioen van de sociale ongelijkheden. In de meest kansarme scholen lopen de leerlingen drie en een half jaar achter op andere scholen. Een dergelijke achterstand is nadien nauwelijks in te halen. Hoog tijd dus om hier iets aan te doen!

Om zijn steentje bij te dragen tot minder onrechtvaardigheid trachtTeach For Belgium toekomstige leerkrachten aan te werven om jongeren uit kansarme buurten nieuwe toekomstuitzichten te bieden. De vzw wil, via de beroepsvorming en de persoonlijke ontwikkeling van kandidaten, vaardigheden creëren die zulke onrechtmatige toestanden zullen helpen bestrijden.  

De aanpak

Teach For Belgium werft houders van Master diploma’s aan in de vakken wetenschappen, wiskunde en talen (Nederlands). Aan deze profielen bestaat trouwens een tekort in de Federatie Wallonië-Brussel. De kandidaten krijgen een veeleisende, intensieve en permanente basisopleiding pedagogie en daarna een job als voltijdse leerkracht gedurende ten minste twee jaar in scholen met een zgn. ‘encadrement différencié’ (aangepaste omkadering).

Dankzij het strenge selectieproces worden mensen aangeworven die voeling hebben voor meer rechtvaardigheid en de vaardigheden van uitstekende leerkrachten bezitten (openheid en respect voor de andere, motivatie, communicatie, doorzettingsvermogen enz.).

De opleiding wil de deelnemers voornamelijk bewust te maken voor de specifieke behoeften van leerlingen in scholen met een aangepaste omkadering. Deze vorming vervangt in geen geval de aggregatie voor het secundair onderwijs. Teach For Belgium spoort zijn deelnemers trouwens aan om zo snel mogelijk de aggregatie te verkrijgen die hun basisopleiding aanvult, de vereiste titel verleent en het nodige statuut toekent.

Na deze eerste opleiding worden de leerkrachten gedurende het twee jaar durende programma door voogden, mentors en sprekers gevolgd en begeleid, om hun onderwijstechnieken te verbeteren en hun persoonlijke en beroepsontwikkeling te ondersteunen.

Jaarlijks wordt in samenwerking met universitaire kringen en aan de hand van betekenisvolle en meetbare criteria het initiatief vanTeach for Belgium diepgaand onderzocht.

De deelname van pas afgestudeerden en van beroepsmensen die zich via het programma omscholen, zal op termijn erkend en gewaardeerd worden door ondernemingen die opzoek zijn naar de typische vaardigheden die door het onderwijs in scholen met een aangepaste omkadering ontstaan, namelijk luistervaardigheid, overtuigingskracht, leiderschap, team-beheer enz. Na afloop van de twee jaar kiezen de deelnemers wat hun het best ligt: in het onderwijs blijven, een baan in de privé, bij de overheidsdiensten ofin de verenigingssector – of om het even welke andere richting.

Zin om deze groep te vervoegen? http://www.youtube.com/watch?v=8ZE6KviZQVE

Stapnaar Teach For Belgium

De vzw Teach for Belgium werft momenteel de toekomstige leraren aan die in de klas het verschil zullen maken en nieuwe horizonten voor hun leerlingen zullen opentrekken. Hebt u (of iemand in uw omgeving) al voor het project belangstelling getoond en laat uw (of zijn/haar) diploma toe de vakken te onderwijzen waarvoor nu een tekort aan leerkrachten bestaat (wiskunde,  Nederlands, wetenschappen)? Zet u het avontuur een stap verder?

Dien uw kandidatuur vóór 14 maart 2014 op de website in!

Hebt u nog vragen? Wil u meer weten overTeach For Belgium? Neem dan zeker een kijkje op teachforbelgium.org en de Facebook pagina https://www.facebook.com/TeachForBelgium.


Dit artikel wordt u aangeboden door Christelle Ergo, Directrice Rekrutering en Selectie bijTeach For Belgium op 15.01.2014. 

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.