Zittenblijvers kosten € 2,4 miljard per jaar

Een studie aan de KUL toont aan hoe ondoeltreffend het is om een jaar over te doen.

Tussen 2000 en 2009, is het aantal zittenblijvers gestegen van 10,4% naar 13,7%. In het schooljaar 2009-2010 zakte slechts 5,8% van de leerlingen van het secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Toch stelt de KUL in een recente studie de zogenaamde doeltreffende leerwijze aan de kaak. Op maatschappelijk vlak zijn zittenblijvers heel erg duur voor BECI. Elke zittenblijver kost namelijk 52.500 euro aan de gemeenschap!

Na 12 miljard te hebben gevonden in december en nog eens meer dan twee in maart, maakt iedereen zijn rekening. De cijfers van de Franse Gemeenschap op vlak van onderwijs zijn bijzonder alarmerend: bijna een leerling op vier in de Franse Gemeenschap heeft op het einde van het basisonderwijs al een leerachterstand opgelopen. In de derde graad van het secundair onderwijs, ligt het aantal zittenblijvers al op 55% (in het 5e middelbaar) en op 60% (in het 6e middelbaar). 

In Vlaanderen, waar 27% van de jongeren een of meerdere jaren leerachterstand heeft vanaf het 2e middelbaar, doet men het ietsje beter. Het Brusselse Gewest scoorde het slechtst. Daar ligt het aantal zittenblijvers in het secundair onderwijs respectievelijk op 65% en 70% in het vijfde en zesde middelbaar. Met andere woorden, 2/3 van de leerlingen in Brussel heeft minstens 1 jaar overgedaan op het einde van het middelbaar. 

BECI beschouwt het zitten blijven als een ondoeltreffende toepassing van de leermethode voor het kind, wat bevestigd wordt door de studie van de KUL . Vaak lokt het eerder ontmoediging, isolement en een gebrek aan zelfvertrouwen uit dan het kind wakker te schudden. In Brussel stopt 1 op 3 jongens tussen de 18 en 24 met school zonder diploma. 65% van de werkzoekenden hebben geen diploma. Het gaat er dus om het aantal zittenblijvers te halveren of zelfs het zitten blijven af te schaffen. 

Des te meer omdat het een opmerkelijke financiële kost met zicht meebrengt. Een leerling die vlekkeloos het lager en het secundair onderwijs afwerkt kost de Franse Gemeenschap gemiddeld 71.200 euro. Elk verloren jaar in het lager onderwijs kost 2.900 euro, in het secundair onderwijs 6.750 euro, in het hoger onderwijs 8.200 euro en in het bijzonder onderwijs tot 13.600 euro. Dat komt neer op 366,5 miljoen euro in totaal (meer dan 6% van het totale budget van de Franse Gemeenschap). 

Als we het aantal zittenblijvers in de Franse Gemeenschap stapsgewijs reduceren tot een niveau dat overeenkomt met het aantal zittenblijvers in het Vlaamse onderwijs, zou de jaarlijkse besparing bijna 200 miljoen euro bedragen. Meer nog, mensen die een jaar later aan het werk gaan zorgen jaarlijks voor een verlies voor de gemeenschap van 52.500 euro per leerling. In 2008-2009 zijn er 46.184 Franstalige leerlingen blijven zitten, wat ons brengt op een verlies van 2,4 miljard per jaar.

 

xd@beci.be