Openbaar beleid

De constante verbetering van de openbare diensten, de vermindering van hun werkingskosten, de administratieve vereenvoudiging, het opstellen van begrotingen in evenwicht, redelijke fiscale inkomsten, een efficiënte intergewestelijke samenwerking zijn allemaal parameters die bijdragen tot een goed ondernemingsklimaat in deze metropool en Europese hoofdstad.