Bedrijfsfiscaliteit

Het zijn vooral de Brusselse gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de hoge fiscale druk waarmee de bedrijven in het Gewest vandaag worden geconfronteerd. In deze economisch moeilijke tijden dringt BECI er bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op aan om acties te ondernemen om de concurrentiekracht van de Brusselse bedrijven te verbeteren.

Dat kan bijvoorbeeld via de gedeeltelijke vrijstelling voor de gemeentebelasting op kantoorruimtes in GOMB-zones, zoals de Regering besliste. Maar BECI bepleit ook bijkomende maatregelen of de uitbreiding van bestaande maatregelen, zoals die van het huidige compensatiefonds en de verlaging en harmonisatie van bepaalde gemeentebelastingen. BECI neemt deel aan de werkzaamheden van een gemengde werkgroep Overheid/Privé die als doelstelling vooropstelt om tegen eind juni 2013 met een aantal concrete voorstellen te komen die vóór het einde van de regeerperiode kunnen worden geïmplementeerd en moeten dienen om het economisch en fiscaal klimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken.