Meer werkgelegenheid in Brussel kan niet zonder een verlaging van de fiscaliteit

Uit de laatste politieke barometer van BECI noemde 35,4 procent van de bedrijfsleiders de hoge fiscale druk hun voornaamste zorg. De fiscale druk is dan ook één van de hoofdargumenten voor of tegen een vestiging in Brussel of kan leiden tot delocalisatie.

Bedrijven in het Brussels gewest betalen 38 procent meer lokale belastingen dan bedrijven in Vlaams-Brabant en 28 procent meer lokale belastingen dan in Waals-Brabant. Dat blijkt uit deanalysedie Agoria, BECI en Comeos deden. Het zijn vooral de Brusselse gemeentes die de factuur doen oplopen.

De gemeentelijke belastingen voor bedrijven in het Brussels gewest liggen meer dan dubbel zo hoog als de gemeentebelastingen in de Vlaamse en Waalse rand. Die hoge lokale fiscale druk weegt op de concurrentiekracht van de Brusselse ondernemingen en de jobcreatie in het gewest.

De Brusselse bedrijven hebben duidelijk nood aan een vermindering van de fiscale druk, een hernieuwing van het fiscaal pact met de gemeentes en een harmonisatie van de verschillende gemeentebelastingen.

Met de gewestelijke belastingen valt het nog relatief goed mee,

Op het vlak van gewestelijke belastingen doorstaat Brussel de test met zijn Vlaamse en Waalse buren nog enigszins: Vlaams-Brabant is weliswaar 20 procent goedkoper, maar Waals-Brabant is dan weer 11 procent duurder dan het Brussels Gewest. De gewestelijke bureautaks is de belangrijkste bedrijfsbelasting geïnd door het Brussels gewest.

… maar gemeentelijk is het een totaal ander verhaal

Het zijn de Brusselse gemeentes die ondernemen in Brussel veel duurder maken dan in de Vlaamse en Waalse rand. De gemeentelijke fiscale druk ligt dubbel zo hoog in het Brussels gewest dan in Vlaams- en Waals-Brabant. De gemeentelijke bureautaks is goed voor de helft van deze belastingen, maar ook de belasting op materieel en outillage, een belasting op machines en dus industriële productiebedrijven, weegt zwaar door. De gemeentes met de hoogste fiscale druk in het Brussels gewest zijn Sint-Joost-ten-Node, Brussel-Stad, Schaarbeek en Evere.

En er lijkt niet meteen beterschap op komst: de gemeentebelastingen blijven immers stijgen. In 2013 stegen de gemeentebelastingen op bedrijven in het Brussels gewest met liefst 8,7 procent. Deze stijging komt bovenop de stijging van 6,5 procent van de bedrijfsbelastingen tussen 2007 en 2012. Ter vergelijking: in dezelfde periode bleven de gemeentebelastingen in Vlaams-Brabant quasi gelijk (+0,3%) en stegen ze licht in Waals-Brabant (+3,1%).

Sterke bedrijven creëren jobs en economische groei

Enkel door de gemeentelijke bedrijfsbelastingen aan te pakken kunnen de Brusselse bedrijven hun concurrentievermogen verbeteren en kunnen het gewest en de gemeentes hun economische aantrekkingskracht verbeteren en meer jobs creëren.

De vermindering van de bedrijfsbelastingen kan door het compensatiefonds uit te breiden. De belasting op materieel en outillage houdt nieuwe materiële investeringen tegen en is op die manier jobdodend. Ook de bureautaks is erg slecht voor de economische leefbaarheid. Bedrijven dienen liefst drie keer deze taks te betalen; aan het gewest, aan de gemeente en nog eens via de onroerende voorheffing.

Brusselse handelsbedrijven tasten dan weer veel dieper dan hun Vlaamse en Waalse buren in hun reserves voor een veelvoud van gemeentelijke taksen. Beter zou zijn om de commerciële oppervlaktebelasting te verminderen of af te schaffen en op zijn minst een harmonisatie door te voeren van de bijvoorbeeld de foldertaks. In elke gemeente gelden verschillende tarieven.

Om dit alles mogelijk te maken is een hernieuwing van het fiscaal pact met de gemeentes dringend nodig. De Brusselse regering moet werk maken van het beter afdwingen van dit fiscaal pact.

Het woord is nu aan de Regering.

De ‘Sense of Urgency’ door de aangekondigde persconferentie van 13 december bij BECI is aan de Regeringsleden niet ontgaan. Meteen na de persactie van de werkgevers volgde een mededeling van de Regering betreffende de harmonisatie van de belastingstelsels van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Brusselse regering heeft op 12 december 2013 de bepalingen van het fiscaal pact met de Brusselse gemeenten aangescherpt. Gemeenten die voor 2014 nieuwe belastingen invoeren en zodoende de tewerkstelling in het gewest treffen, zullen geen aanspraak meer kunnen maken op de financiële tegemoetkomingen van het gewest uit het fiscaal pact.

Omdat de Brusselse gemeenten krap bij kas zitten durven ze al eens creatief uit de hoek komen. Zo werden in het verleden bv. gemeentelijke taksen op computerschermen ingevoerd. Een belasting die de tewerkstelling zeker niet ten goede kwam. Daarom sloten de gemeenten, in 2007, een pact met het gewest om deze belasting en de gemeentelijke belasting op de drijfkracht (op machines) af te schaffen mits een financiële compensatie van het gewest.

Het gewest gaat nu een stap verder. Het sluit voor 2014 elke nieuwe belasting uit. Verhogingen van bestaande belastingen moeten worden gemeld en zullen het voorwerp uitmaken van overleg tussen de gemeenten en het gewest.

Het contract dat de gemeenten moeten aangaan om aanspraak te maken op de financiële compensaties van het gewest, laat in dit verband geen twijfel mogelijk. Het gewest wil immers de wildgroei aan gemeentelijke belastingen tegen gaan en de taksen op activiteiten die tewerkstelling opleveren, absoluut vermijden.

Verkiezingsbeloftes of daadwerkelijke slagkracht van de Brusselse regering ten voordele van de concurrentiekracht van de Brusselse ondernemingen? … Wordt vervolgd.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Jan De Brabanter, Adjunct Secretaris Generaal bij BECI op 15.01.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.