Business Route 2018 for Metropolitan Brussels

De initiatiefnemers van de “Business Route 2018 for Metropolitan Brussels” zijn de drie regionale en de federale interprofessionele werkgeversorganisaties, respectievelijk BECI, Voka, UWE en het VBO.

Samen lanceerden zij eind 2008 een ambitieuze ontwikkelingsstrategie voor de Brusselse economische metropool over de komende 10 jaar. Dit initiatief kwam er na de publicatie van de resultaten van een uitgebreide Europese benchmarkstudie uitgevoerd door het Zwitserse Bak Basel Economics. Een team van experts vergeleek in die studie de economische situatie in de Brusselse Metropool met veertien andere Europese stadsregio’s.

Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en belangrijke delen van de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Nijvel vormen samen één van de meest productieve in Europa. Dat moet niet alleen zo blijven, maar het aanwezige potentieel moet bij hoogdringendheid beter benut worden.

Vandaar ook dit initiatief, dat moet resulteren in meer jobs en welvaart, zowel binnen deze regio als -via tal van interacties- ook daarbuiten.

De concrete actieplannen voor 2014

Het is het vijfde jaar van het project "Business Route 2018 for Metropolitan Brussels". In dit document vindt u de concrete actieplannen voor 2014.

De projectorganisatie

De coördinatie van de projecten werd ondergebracht in een aparte vzw, genaamd “Business Route 2018 for Metropolitan Brussels”, gevestigd aan de Louizalaan 500, te 1000 Brussel. Gemakshalve werd de originele benaming ingekort tot Brussels Metropolitan (BM).

Emmanuel van Innis (Voorzitter), Karel Lowette (co-Voorzitter), Olivier Willocx, Alexandre Cleven, Paul Hegge, Jo Libeer, Jean-Paul Courtois, Eric Domb, Vincent Reuter, Rudi Thomaes, Jean-Claude Daoust, Olivier Joris.

 

Meer weten...

 

Een initiatief van :

Gesteund door :

Gesponsord door :