30.10.2017

Circulaire over online openbare aanbestedingen: goed nieuws voor KMO’s en ZKO’s

Op 1 december 2017 wordt een nieuwe circulaire van kracht aangaande openbare aanbestedingen tussen 30.000 en 135.000 euro. Ze verplicht alle Brusselse gewestelijke instellingen (besturen en ION) om de ondernemingen, via het online e-procurement platform, systematisch te informeren over de publicatie van openbare aanbestedingen.

De circulaire wil openbare aanbestedingen toegankelijker maken voor KMO’s en ZKO’s en de procedures vereenvoudigen. Het initiatief beoogt een ruimere bekendmaking van de aanbiedingen, een diversificatie van de leveranciers en de opkomst van nieuwe partners.

De circulaire voorziet onder andere de volgende maatregelen: 

  1. Online publicatie van openbare aanbestedingen met een bedrag van € 30.000 excl. btw of meer (via het e-Procurement platform)
  2. Mogelijkheid tot indienen van offerte-aanvragen en participatie-aanvragen door elektronische middelen, voor opdrachten van € 30.000 excl. btw of meer
  3. Sensibilisering van de economische spelers (Brusselse KMO’s) voor het elektronisch voorleggen van offertes en participatie-voorstellen
  4. Online publiceren van de opdrachtdocumenten voor opdrachten van € 30.000 excl. btw of meer
  5. Monitoring van de uitvoering door Easybrussels (het gewestelijk agentschap voor administratieve vereenvoudiging)

Verwachte voordelen:

  • Een betere toegankelijkheid van de openbare aanbestedingen voor Brusselse KMO’s en ZKO’s, om het aantal potentiële leveranciers te verhogen en de concurrentie rond de opdrachten aan te zwengelen.
  • Minder administratieve lasten voor de ondernemingen wanneer ze met de besturen communiceren.
  • Meer transparantie naar de ondernemingen en de burgers toe, maar ook tussen de besturen, ter bevordering van de samenwerking, de synergieën en de toepassing van de gewestelijke beleidsmaatregelen inzake openbare aanbestedingen. 

 

“Deze reglementering is schitterend nieuws voor de Brusselse economie en de leden van Beci. Ze beantwoordt duidelijk aan de verwachtingen van onze organisatie, die al jarenlang hamert op een constante verbetering van de openbare diensten, administratieve vereenvoudiging en meer luistervaardigheid ten aanzien van de economische wereld. Het online brengen van een groot aantal openbare aanbestedingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ook een mooie kans voor de Brusselse KMO’s. De contacten met de administratie rond het circulaire-ontwerp bewijst dat dialoog met de sociale partners de weg effent voor aanzienlijke verbeteringen van het reglementair kader.”

 

Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder van Beci - Kamer van Koophandel en Industrie en Verbond van Ondernemingen te Brussel

 

Wenst u bijkomende informatie over het e-procurement platform of een complete versie van de circulaire?

Hier moet u zijn: http://overheidsdienst.brussels/e-procurement/

Voor vragen kunt u terecht bij Lise Nakhlé – lna@beci.be