De inzet van een belangrijke verkiezing

De eisen van de bedrijven in de partijprogramma's

Net zoals bij de Koningin Elisabethwedstrijd is ook dit memorandum een verplichte oefening. Het memorandum is een gelegenheid om binnen de verschillende Brusselse activiteitensectoren te peilen naar de mening van de bedrijven en hun leiders en hen een spreekbuis te bieden voor hun zorgen en prioriteiten. Zoals te verwachten, staat de mobiliteit op nummer één, meteen gevolgd door de lokale belastingen en de werkgeversbijdragen, en daarna de steun- en werkgelegenheidsmaatregelen.

Bijna 1200 leden hebben de tijd genomen om een vragenlijst in te vullen over de sociaal-economische situatie van Brussel. Het minste dat we kunnen zeggen, is wel dat jullie over het algemeen ontevreden zijn over het beleid van de afgelopen tien jaar (55%). De klachten betreffen vooral de mobiliteit omdat dit op lange termijn slecht is voor het concurrentievermogen van de ondernemingen, maar ook de werkgeverslasten vinden jullie veel te hoog in vergelijking met de buurlanden. Ook de gemeentebelastingen zijn niet bepaald populair.

Uw analyse is gebaseerd op de opinie van 200 bedrijfsleiders, die daarvoor in kleine groepen samenkwamen, maar ook op de inzichten van de sectorfederaties, en duidt de belangrijkste zorgen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan: de 6de staatshervorming en de nieuwe bevoegdheden, de demografische boom en haar gevolgen, de kwaliteit van het onderwijs en de schooluitval, de werkloosheid en de polarisatie van de stad en - last but not least - de magere economische groei die nu al een paar jaar aanmoddert.

U had niet alleen als opdracht om de uitdagingen te beschrijven, maar ook om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren. Dat deze regio bijna 20% van het BBP voortbrengt, volstaat niet om de vele administratieve en financiële lasten waaronder u gebukt gaat, te rechtvaardigen. Het wordt tijd dat personen die het risico nemen te investeren een correct deel van de opbrengst krijgen en niet verplicht worden om zich elders ver weg te gaan vestigen.

BECI verlangt dus een nieuw werkgelegenheids- en onderwijspakt. Via de Stichting voor het onderwijs draagt BECI daar al een tijdje aan bij. We moeten de werkloosheid een halt toeroepen en de sociale mobiliteit, toch de basis van ons democratische model, opnieuw de juiste richting uitsturen. Hiervoor moet het concurrentievermogen een flinke boost krijgen, want kwalificaties alleen volstaan niet om werkgelegenheid te scheppen.

Voor deze boost moet er eerst een oplossing komen voor het fileprobleem, dat ons volgens de OESO 1% tot 2% van BBP kost. Dat is exact wat Brussel nodig heeft om de zwakke economie te doen herleven. Bovendien, moeten we ons richten op de eerste 10 banen van een onderneming. De gedeeltelijke, of in het beste geval, totale afschaffing van de lasten en andere bijdragen moet minstens tijdelijk, maar liefst permanent, gelden voor de eerste tien werknemers. Brussel zou een volledige tewerkstelling kennen, mochten de 100.000 zelfstandigen en KMO’s erin slagen om elk één arbeidsplaats te scheppen.

Het Gewest moet u daarvoor de middelen geven!

Ontdek onze volledige memorandum online vanaf 21 maart, om 12 uur.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator Kenniscentrum op 21.03.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.