Een (zoveelste) plan voor Brussel

Treinen trager laten rijden voor meer stiptheid? De formule kent blijkbaar ook aanhangers bij de voorbereiding van bepaalde plannen voor Brussel. Het gaat hier echter niet om het even welk plan, wél het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), het plan bij uitstek dat alle anderen moet beheersen.

Vijf jaar na de start van zijn ontwikkeling ligt het plan nu ter inzage. Geldt dit als een politiek testament of een regeringsverklaring? Dat weten wij op 25 mei 2014!

Moest u er nooit van gehoord hebben, het GPDO of Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling is een openbaar initiatief zonder wettelijke waarde dat echter aan de bestuursorganen wordt opgelegd. Alle beleidsmaatregelen, in welk domein ook, moeten zich door dit plan laten inspireren. Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) zou hiervan de meest gevorderde uitdrukking zijn, met aanduidingen van al wat kan en niet kan op elk stukje van het Brusselse grondgebied.

De huidige regering eindigt dus haar koers waar ze had moeten beginnen. Geldt dit dossier als een voorsmaakje van een nieuwe coalitievorming? Of moeten we er niets anders in zien dan een soort politiek testament, de erfenis van het 25-jarig bestaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Het is nu al zeker dat het openbaar onderzoek geen massaal enthousiasme zal ontketenen en evenmin een testcase wordt voor de wetgeving. Het lijkt dus vrij moeilijk de bevolking hiervoor warm te maken, al moeten we toegeven dat het project bepaalde merkwaardige doorbraken inhoudt.

Laten we hier niet stilstaan bij de passages die op een vrij elementaire manier Brussel in een grootstedelijke context situeren en de verplichte dialoog met de twee grote gewesten van het land uitleggen. Dit stemt ongeveer overeen met het programma dat Brussels Metropolitan sinds zijn oprichting in 2008 door BECI, het VOKA, de UWE en het VBO voert. Een indeling in zes samenhangende zones heeft wel het voordeel dat hier kan worden nagedacht zonder zich aan de gemeentelijke grenzen vast te klampen, zonder ze echter in vraag te stellen en, hopelijk, zonder een zoveelste vorm van instelling te creëren.

Men zal niet verrast zijn dat sommige zones zich min of meer gaan specialiseren. De congressen mogen naar de Heizel-vlakte, de media naar Reyers. In feite was het al het geval in de vorige versies, in 1995 en 2002… Ten slotte vinden we in het GPDO de klassieke lijst van typisch Brusselse thema's: huisvesting voor iedereen, voorrang aan de werkgelegenheid voor Brusselaars, een groene hoofdstad, eindelijk wat meer mobiliteit, een vleugje veiligheid, de internationale aantrekkingskracht enz. Iedereen moet er althans gedeeltelijk zijn gade vinden!

Als u belangstelling hebt, kunt u het document zowel in het Nederlands als in het Frans via de link http://www.prdd.be/ downloaden en vóór 1 maart 2014 de mening van uw onderneming bekendmaken. BECI zal natuurlijk zijn analyse en aanbevelingen aan de huidige regering – en de volgende – overmaken!

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Kenniscentrum Coördinator – 18.02.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.