Gewestbegroting

De financiële middelen van het Gewest omvatten ongeveer 3 miljard euro. De 19 Brusselse gemeenten beschikken over een gelijkaardig bedrag. De toekenning van de gewestelijke middelen gaat voor meer daneen kwart naar de verbetering van de mobiliteit. Voor economische activiteiten en wetenschappelijk onderzoek worden er maar enkele tientallen miljoenen euro uitgetrokken.