Openbare aanbestedingen

De bestellingen van de overheden en overheidsadministraties zouden jaarlijks tussen 15 en 20% van het BBP uitmaken. De bedrijven willen niet alleen hun aanbod onder de aandacht brengen, ze besteden ook veel belang aan een goed begrip van de complexe procedures, de subtiliteiten van de nieuwe wetten en de specifieke clausules. Tegelijkertijd moet het publiek ook haar verlangens beter laten kennen om zo de variatie en de innovatie te stimuleren.

Wilt u meer wetenhierover? Lees dan onze rubriek Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu