Nieuwigheden op het vlak van overheidsopdrachten 

Overheidsopdrachten zijn in België goed voor een jaarlijkse omzet van ongeveer dertig miljard euro.

Strikte procedures moeten een rechtvaardige competitie en een objectieve selectie garanderen zodat enkel de beste offertes overblijven. Overheidsopdrachten betekenen voor heel wat bedrijven een echte buitenkans, maar worden zelden als dusdanig beschouwd. Specifiek geval in de Brusselse huisvestingssector: 200 miljoen euro voor de bouw van 500 woningen.

Business to Governement (B2G), het werkt!

Vandaag vertegenwoordigen overheidsopdrachten ongeveer 17% van het Belgische BBP.

Heel wat bedrijfstakken in ons land, zoals de bouw- en de transportsector hangen ervan af. Ook de dienstensector blijft niet achter: taken die vroeger intern werden uitgevoerd, worden steeds meer uitbesteed. Ondernemingen hebben er alle belang bij om in te zetten op overheidsopdrachten. Ze kunnen niet alleen grote contracten binnenrijven, maar ook gerust zijn dat ze op het einde van de rit hun geld zien, vermits de overheid garant staat voor de betaling. Bovendien zijn er bij de lancering van een overheidsopdracht altijd meerdere kandidaten in de running.

Nieuwe regels voor meer transparantie

De overheid staat niet onmiddellijk bekend als een vlotte betaler, maar er is beterschap in zicht.

De onlangs ingevoerde richtlijn die een grondige herziening van de regelgeving inzake betalingen voorziet, wordt momenteel in Belgisch recht omgezet. Er komen strengere regels voor laattijdige betaling en de verwijlinteresten liggen hoger dan de rente op een spaarrekening. Er zijn ook een hele reeks nieuwe maatregelen die het voor kleine ondernemingen gemakkelijker moet maken om toegang te krijgen tot overheidsopdrachten, meer bepaald als onderaannemer of door het splitsen van opdrachten.

Zware maar niet onoverkomelijke verplichtingen …

Deelnemen aan een overheidsopdracht is geen voor de hand liggende zaak:

De procedures zijn zwaar en moeten op alle punten strikt worden nageleefd; de bestekken zijn niet altijd duidelijk; de gunning neemt enorm veel tijd in beslag; het duurt maanden, soms zelfs jaren, vooraleer de overheid een beslissing neemt en de opdracht toewijst. Bedrijven die een offerte hebben ingediend, kunnen hier ook niet meer onderuit: indien halfweg de procedure blijkt dat het orderboekje vol is, is er geen weg terug. En tot slot is er ook nog het eenzijdige karakter van het contract dat vaak als beperkend wordt beschouwd.

200 miljoen voor woningen in Brussel onmiddellijk beschikbaar!

Een concreet voorbeeld is nog steeds de beste manier om het belang van overheidsopdrachten en de verplichtingen errond duidelijk te maken.

Als uitgangspunt nemen we de aankondiging van een overheidsopdracht voor de bouw van woningen in Brussel die de BGHM eind februari Europees heeft bekendgemaakt. Het betreft hier een opdracht van nooit eerder geziene omvang die 5 tot 10 keer groter is dan alle vorige opdrachten. Het gaat om ongeveer 200 miljoen euro die zullen worden geïnvesteerd in de bouw van 500 middenklasse-appartementen in het Brussels Gewest. Het voorgestelde contract neemt de vorm aan van een publiek-private samenwerking. De offertes moeten uiterlijk eind mei zijn ingediend.

Een driemaandelijks seminarie doet alles uit de doeken

Al vijf jaar lang voert BECI regelmatig druk uit bij de overheid om de procedures van overheidsopdrachten te verbeteren en de opdrachten toegankelijk te maken voor alle bedrijven. Daarnaast organiseert BECI seminaries rond dit thema opgebouwd rond een aantal concrete voorbeelden. We hebben deze seminaries in een nieuw kleedje gestoken: vanaf 13 april bieden BECI en haar partners een reeks sessies aan waarbij niet enkel wordt uitgegaan van een specifieke opportuniteit (in dit geval woningbouw) maar ook dieper wordt ingegaan op de valkuilen en fouten die absoluut moeten worden vermeden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de wettelijke aspecten en worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen op dit vlak. Programma...

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator Kenniscentrum van BECI op 04.04.2016.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.