Politieke barometer - De resultaten

Voor onze politieke barometer van november 2014 ontvingen we 662 antwoorden.

Uit deze massale deelname kunnen we enkele interessante conclusies trekken.

Populariteit van de Brusselse ministers

Beginnen we met de populariteit van de politici. Guy Vanhengel blijft de ongenaakbare favoriet met 3,40 (op 5) gevolgd door Didier Gosuin die zijn (her)intrede maakt met 3 punten. Céline Fremault behaalt een eervolle 3e plaats. De nieuwe ministers krijgen stemmen die moeilijk te interpreteren zijn maar die als basis voor de volgende barometers zullen dienen.

We benadrukken het lage vertrouwen in de bekwaamheid van de Brusselse regering om de huidige problemen aan te pakken: 22% vertrouwen tegenover 50% wantrouwen.

Prioriteiten

42% van de respondenten vragen een verlaging van de sociale lasten, tegenover 60% in 2011. Is dit het gevolg van de aankondiging van de lastenverlaging door de federale regering ?

De vraag naar een belastingsvermindering voor fysieke personen is van 20% in 2013 gestegen tot 24% dit jaar.

Bij de prioriteiten van de regering vinden we, zoals verwacht, mobiliteit, vereenvoudiging van de administratieve procedures en verlaging van de fiscaliteit.

Werkgelegenheid

De ondernemingen tonen zich heel voorzichtig op het gebied van werkgelegenheid en investering. Slechts 46% is van plan in de 12 volgende maanden te recruteren of te investeren. 29% weet het niet.

Voor wat discriminatie en de beste manier om dit tegen te gaan betreft, beveelt 39% van de werkgevers aan ...de werkgevers beter te informeren over de opportuniteiten van diversiteit. Dit komt goed uit want we organiseren hier een opleiding over op 17 december.

Politieke actualiteit

Er werden twee heel actuele vragen gesteld. De eerste ging over het vertrouwen in de federale regering. Dit is eerder goed : 48% vertrouwen tegenover 32% weinig vertrouwen. Dit is positief in vergelijking met de Brusselse regering zoals eerder aangehaald.

De tweede was de volgende : Bent u bereid te recruteren indien de sociale lasten in het algemeen dalen ? 62% antwoordt ja. 28% kan hierop nog niet antwoorden. Alles zal waarschijnlijk van de conjunctuur afhangen.

Ontdek het volledige analyse van onze politieke barometer in Entreprendre/Dynamiek van januari.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder van BECI, 02/12/2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.