Staatshervormingen

In 1970 werd de grondwet een eerste keer gewijzigd. De alsmaar sterkere evolutie naar een federalisering van de staat zorgde sindsdien voor maar liefst zes staatshervormingen. Het vlinderakkoord uit 2011 telt een hele reeks maatregelen die de centrifugale evolutie nog gaan versterken. Het Brussels Gewest is in volle reorganisatie en beschikt over meer bevoegdheden dan ooit, ook op het vlak van ondernemingsbeleid.