Staatshervorming en BECI strategie

Wij zullen extreem waakzaam moeten zijn. Ziehier waarom.

In de pers kregen we al uitvoerige toelichtingen over het algemene principe van de responsabilisering van de bestuursniveaus en over de grote mechanismen. Het betreft hier materies die bij een bevoegdheidsoverdracht zijn betrokken, overgehevelde begrotingen en budgetten, of nieuwe financieringsprincipes (Speciale Financieringswet). Maar daarmee is de kous niet af. Principes op een rijtje zetten is één zaak, maar ze toepassen is een heel andere uitdaging. De gebruiksaanwijzing staat nergens neergeschreven, maar door deze kronkelige bochten zullen we ons hoe dan ook moeten wringen. Hieronder vindt u een kort overzicht van een aantal fundamentele vraagstukken.

Een hele resem omvangrijke dossiers en al dan niet gedeeltelijke bevoegdheden belanden nu op de werktafel van de sociale partners in ons Gewest. In feite zit ook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie er mee opgescheept, wat de zaken nu al gespannen en ingewikkeld maakt. Een paar voorbeelden: de gezinsbijslag, de gewestelijke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de dienstencheques, de toegang tot beroepen, het betaald educatief verlof… De financiële middelen hiertoe zijn helaas niet meer dezelfde; ze zijn globaal gekrompen.

Neem nu de gezinsbijslag. De middelen die hiervoor door de federale Staat naar de Gemeenschappen (naar de GGC, wat Brussel betreft) worden overgedragen, zullen op termijn tot 90% van het huidige bedrag terugvallen, volgens modaliteiten die in feite voor de inwoners van de hoofdstad ten opzichte van de huidige situatie nadelig zijn (wij kunnen dit hier niet in detail bespreken). Bovendien gaan de beheerskosten waarschijnlijk exponentieel stijgen. Het programmeren van nieuwe software zal op zich al miljoenen verslinden. Als we met de verscheidene parameters rekening houden, kan het tekort van deze overdracht, voor het Brusselse Gewest, tussen 170 en 250 miljoen euro worden geschat.

Meer dan ooit zullen dringen keuzes zich hier dus op. Dit geldt voor de gezinsbijslag, maar er zijn andere voorbeelden. Sommige beleidsmensen zullen natuurlijk geneigd zijn de factuur aan de ondernemingen voor te schotelen. Wij komen hierop terug want in deze materie zullen wij ons vastberaden moeten opstellen. Een competitiviteitsschok is in Brussel onontbeerlijk om de werkgelegenheid te bevorderen. Om het zo ver te brengen, moet de factuur voor de ondernemingen echter niet worden verzwaard, wel verlicht. Wordt de vermindering van de RSZ werkgeverslasten op de doelgroepen binnenkort het nieuwe ideale gewestelijke hulpmiddel? Niet zeker. Alles zal afhangen van wat de andere Gewesten zullen doen en van de uitvoering van dit beleid. Dit kan nog alle kanten uit.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Vincent Delannoy, journalist op 22.04.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.