De 6de staatshervorming: een kans om te wegen op het beleid

BECI bepaalt haar strategie 2015-2025

De 6de staatshervorming hevelt heel wat federale bevoegdheden over naar de Gewesten en voor BECI is dat de perfecte aanleiding om haar rol als gesprekspartner tussen overheden en bedrijven in het Brussels Gewest te versterken.

Vanaf 1 januari gaat de eerste fase van deze overdracht naar de Gewesten in. Het gaat om best belangrijke bevoegdheden zoals de activering van de werkloosheidsuitkeringen, de dienstencheques, de kinderbijslag, de toegang tot bepaalde beroepen, de vestigingsvoorwaarden en het Participatiefonds.

Een nieuwe strategie

De nieuwe strategie van BECI slaat op een ruime waaier aan activiteiten, zoals de rol van BECI bij het sociaal overleg, de inspraak in het beheer van de openbare instellingen, de opdrachten als derde vertrouwenspersoon, het Kenniscentrum en de volledige dienstverlening (informatie, advies, tools, opleidingen, networking).

In het licht van de uitdaging die zich aandient, stemt BECI haar strategie af op een langetermijnperspectief: wij ontwikkelen een visie voor een dynamische economie die van Brussel de welvarendste regio van Europa moet maken.

Ambitieuze doelstellingen

Voor Brussel mikken we op een activiteitsgraad van bijna 70% en we willen dat de stad gekend wordt voor haar mobiliteit, veiligheid, aantrekkelijke fiscaliteit, levenskwaliteit en sociale vrede.

Door de werkgevers goed en doeltreffend te vertegenwoordigen, te zorgen voor een voorspoedig ondernemingsklimaat en het ondernemerschap te stimuleren, hopen we al deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

3 delen

In de praktijk willen we het onderscheid tussen de drie onderdelen van BECI meer in de verf zetten.

De Unie van Ondernemingen van Brussel zal daarom haar rol als sociale partner en medebeheerder versterken. De Kamer van Koophandel en Nijverheid zal dan weer meer de klemtoon leggen op haar opdrachten voor de ondernemingen tot 100 werknemers en het verdedigen van hun belangen.

Izeo gaat verder op de ingeslagen weg en blijft de zelfstandigen en bedrijfsleiders van KMO’s verdedigen. Het strategisch plan 2015-2025 herziet ook de interne en externe werking van BECI.

Investering

Om deze noodzakelijke bijsturing mogelijk te maken, gaat BECI ook nieuwe specialisten aanwerven.

Deze investering is uiteraard niet risicoloos, maar wij nemen onze verantwoordelijkheid om de bedrijven kwaliteitsvolle diensten aan te bieden.


Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator Kenniscentrum, op 02.12.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.