Gemeentelijk Charter 2012-2018

Ondernemingen centraal voor de economische ontwikkeling

Nog één maand te gaan vóór de verkiezingen in de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Hernieuwd vertrouwen, herschikking van meerderheden of een totale verandering? Wat er ook van zij, BECI wenst de lokale economie hoog op de agenda te plaatsen, want de ondernemingen zijn er de belangrijkste drijfveer van.

Inderdaad, wanneer het aantal inwoners werkelijk van 950.000 naar 1.270.000 in 2020 evolueert, dan kunnen wij ons terecht vragen stellen over huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen (crèches, scholen, sportcentra,...) , maar zeker ook over tewerkstelling en dus over de economische activiteiten die bijdragen tot de ontwikkeling van iedere gemeente..

In dit opzicht is het opvallend vast te stellen hoe schaars de contacten zijn tussen verkozenen en de vertegenwoordigers van de ondernemingen. Reden genoeg voor BECI om ontmoetingen te organiseren met de burgemeesters en schepenen in de afgelopen periode april tot juni. Uit die gesprekken is het 5-punten Charter project gegroeid dat wij nu aan alle democratische lijsten voorleggen:.

1. Het bedrijfsleven vergemakkelijken

 • Bedrijven professioneler onthalen en meer beschikbaarheid aan de dag leggen
 • De kwaliteit, het nut en de regelmaat van de informatiestromen verbeteren
 • De formaliteiten verminderen en moderne technologieën gebruiken

2. Bedrijven toegankelijker maken voor hun werknemers

 • Meer coherentie tot stand brengen tussen mobiliteit- en parkeerbeleid
 • Het openbaar vervoer bevorderen (vooral de metro)
 • Een hogere prioriteit toekennen aan leveringen en mobiele diensten

3. Een evenwicht tot stand brengen tussen fiscaliteit en dienstenaanbod

 • Een belastingsbeleid nastreven dat ondernemingen niet afstraft of afschrikt
 • Informeren over de inspanningen die de gemeente voor de bedrijven levert
 • De tewerkstelling en de ontwikkeling bevorderen

4. De veiligheid van goederen, werknemers en bezoekers verzekeren

 • Instaan voor een gezellige samenleving en de naleving van de wet
 • Iedereen bewust maken voor reinheid en de sortering van afval
 • Openbare ruimtes rondom ondernemingen aanleggen

5. De plaatselijke ontwikkeling stimuleren

 • De verstandhouding verbeteren tussen gemeente en plaatselijke ondernemingen
 • Op systematische wijze inlichtingen verstrekken over openbare aanbestedingen
 • De ecologische voetafdruk verkleinen dankzij een lokaal inkoopbeleid

BECI vraagt iedere politieke lijst om - onder welke vorm dan ook - een toetreding te bevestigen vóór midden oktober en om het Charter na te leven gedurende het ganse verloop van het mandaat dat door de kiezers werd gegeven, onafgezien deze nu zelfstandigen, ondernemers, werknemers of werkzoekenden zijn. Want ieder van hen streeft naar een best mogelijk evenwicht voor de verschillende functies van de stad.

Ontdek wie het charter heeft ondertekend

Contact:

Christelle Lees

02 643 78 40 - cl@beci.be .