Laatste rechte lijn voor de verkiezingen

In mei dit jaar organiseerde de nieuwe regering onder leiding van Rudi Vervoort de eerste sociale top, waarbij de sociale partners – ook BECI – actief werden betrokken. 29 grote maatregelen brachten meer duidelijkheid in de aanpak van heel wat dossiers rond tewerkstelling en economie.

De zeelucht in Oostende deed de regering blijkbaar deugd, want die slaagde erin beslissingen te nemen in een aantal dossiers dat al geruime tijd in het vergeethoekje was verzeild. Wij vernemen bijvoorbeeld dat een nationaal stadion op de C parking zal worden opgericht (op Vlaams grondgebied, dus) en dat het integraal door de privésector zal worden gefinancierd – al weet men vandaag nog niet precies door wie.

We moeten toegeven (en dat heeft BECI trouwens ook gedaan) dat een nieuwe dynamiek de regering bezielt sinds drie nieuwe leden de gelederen hebben vervoegd. De nieuwkomers getuigen van ambitie, en dat mag wel, want de uitdagingen zijn nog steeds even talrijk, wat men er ook van moge beweren.

De eerste balans van de sociale top wijst op de noodzaak van een betere formalisering van de te treffen maatregelen, de beschikbare financiële middelen en de te bereiken resultaten. Ondertussen verschijnt een nieuw Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) waarop niemand meer nog zat te wachten. Het lijkt wel op een komeet waarvan de zeer elliptische loopbaan op regelmatige tijdstippen de planeet Brussel nadert.

Heeft het ijzerhoudend water van Spa er iets mee te maken? De euforie rond de verschillende politieke uitspraken over deze tekst zetten ons toch aan het denken. De sociale top is nog maar amper achter de rug en hier komt de nieuwe topprioriteit: huisvesting en leefmilieu.

BECI is er zich terdege van bewust dat ook dit absoluut noodzakelijk is omwille van de demografische groei en het succes van Brussel. Toch stellen we ons vragen bij deze plechtige aankondigingen op de vooravond van zeer belangrijke verkiezingen die waarschijnlijk weinig aandacht aan sociaaleconomische onderwerpen zullen besteden.

De ondernemingen en hun werknemers hebben het ondertussen bijzonder moeilijk. Met 1332 faillissementen in september zitten we 29% hoger dan verleden jaar. Een veeg teken. De toekomst van Brussel vergt aanzienlijke inspanningen voor de ontwikkeling van de stad. Maar wie gaat er daar voor instaan?

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator van het Kenniscentrum bij BECI op 15.10.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be