De partijprogramma's

Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de programma's van de politieke partijen waarmee BECI sprak.

In het meinummer van ons tijdschrift vindt u een gedetailleerd programma.

NVA - Johan Van den Driessche & Ben Weyts - woensdag 19 maart 2014

Wanneer we naar de NVA luisteren, zou de werkende bevolking een goed gevoel moeten krijgen.

NVA wilt de mensen die werken, ondernemen en sparen, belonen om hen te stimuleren welvaart te creëren, ze willen een werkbonus invoeren, de werknemersbijdrage, werkgeversbijdrage en vennootschapsbelasting verlagen, en de loonkloof dichten, de werkloosheidsvergoeding beperken tot 2 jaar, de wachtuitkering laten uitdoven... Een paradijs voor de actieve bevolking?

De foto's van de ontmoeting
2013.03.19 BECI Breakfast NVA from BECI on Vimeo.

MR - Didier Reynders & Vincent De Wolf - maandag 24 maart 2014

De MR wil grote schoonmaak houden: van de zolder tot in de kelder.

De MR wil de administratie voor de ondernemingen verminderen, de bedrijfsbelasting verlagen, het potentieel van Brussel beter aanwenden voor de bedrijven uit de stad. Voor de leerlingen uit het beroepsonderwijs wil de MR opleidingen binnen de ondernemingen ontwikkelen (wat ook een oplossing zou moeten bieden voor de discriminatie op de arbeidsmarkt en om de leerlingen te laten werken met recente apparaten). En last but not least, wil de MR ook de mobiliteitssystemen herzien aangezien die verantwoordelijk zijn voor de ergste files in Europa.

De foto's van de ontmoeting
2014.03.24 BECI Lunch MR from BECI on Vimeo.

Ecolo / Groen - Christos Doulkeridis & Bruno De Lille - maandag 31 maart 2014

De alliantie tussen Groen en Ecolo heeft haar voorstelling tijdens onze ontmoeting opgebouwd rond een “eerlijker Brussel”.

Een eerlijkere fiscaliteit met een verschuiving van de belastingen op arbeid naar een belasting voor vervuilers, de structuur van Brussel aanpassen om het mogelijk te maken in Brussel te werken, te wonen en alle noodzakelijke diensten dichtbij te vinden door de combinatie bedrijf-wonen te combineren. De uitbouw van een intermodaliteit moet het gemakkelijker maken om zich in Brussel te verplaatsen en moet ook leiden tot een samenwerkingscultuur.

De foto's van de ontmoeting

2014.03.31 BECI Lunch Ecolo from BECI on Vimeo.

2014.03.31 BECI Lunch Groen from BECI on Vimeo.

FDF - Bernard Clerfayt & Didier Gosuin - donderdag 03 april 2014

Harde vaststellingen: Brussel is binnen België het zieke kind. De hoogste werkloosheid, de laagste scholingsgraad, verre van schitterende financiën en een dure zesde staatshervorming.

De oplossing? Het onderwijs hervormen, een geleidelijke invoering van de verplichting om kleuteronderwijs te volgen om ervoor te zorgen dat de kinderen al voor het lager onderwijs een van de nationale talen beheersen, en een gemeenschappelijke basis tot 14 jaar om de basisvaardigheden verder te verbeteren. Volgens het FDF moet er een gezamenlijk systeem komen dat gebaseerd is op waarden die alle Brusselaars delen.

De foto's van de ontmoeting

2014.04.03 BECI FDF Bernard Clerfayt from BECI on Vimeo.

2014.04.03 BECI FDF Didier Gosuin from BECI on Vimeo.

CD&V - Benjamin Dalle & Brigitte Grouwels - dinsdag 8 april 2014

Na de NVA is er hier nog een tweede partij die mooie beloften heeft voor de werknemers.

Naast een verlaging van de sociale lasten en de werknemersbijdragen, wil de CD&V de werknemers nog meer voordelen geven door de belastingvrije som te verhogen. Daarbovenop wil de CD&V nog andere wijzigingen: enerzijds een werkloosheidsuitkering die na verloop van tijd daalt en anderzijds investeringen in onderwijs. Voor de CD&V ligt de prioriteit bij het beëindigen van de Brusselse paradox: veel werkgelegenheid, maar ook enorme werkloosheid.

De foto's van de ontmoeting

2014.04.08 BECI CD&V Dalle from BECI on Vimeo.

 

2014.04.08 BECI CD&V Grouwels from BECI on Vimeo.

PS - Rudi Vervoort & Laurette Onkelinx - dinsdag 15 april 2014

Ook hier is ‘samenwerking’ het sleutelwoord van het gesprek.

Samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië om tweetalige scholen in te richten, samenwerking om te innoveren op fiscaal vlak zonder daarbij de zwakste Brusselaars te benadelen… Daarnaast kwam ook het onderwerp arbeid aan bod. De Brusselse werkgelegenheid moet naar de Brusselaars gaan en er moet een alliantie bestaan tussen het onderwijs en de bedrijfswereld om te voorkomen dat er voorbijgestreefde technieken onderwezen worden. Ten slotte werd er ook nog gesproken over de financiën en de investeringen in het Gewest, waarbij ook het federale niveau aan bod kwam.

De foto's van de ontmoeting

2014.04.15 BECI PS Vervoort from BECI on Vimeo.

2014.04.15 BECI PS Onkelinx from BECI on Vimeo.

cdH – Joëlle Milquet & Céline Fremault - maandag 28 april 2014

De cdH heeft een visie voor de perfecte toekomst.

We moeten naar de toekomst kijken om te achterhalen welke onderwijsnoden we vandaag hebben en om tegemoet te komen aan de vraag van de markt. Globaal gezien roept de cdH de partijen op om samen doelstellingen vast te leggen die binnen tien jaar gehaald moeten worden: de economische aantrekkingskracht van het Gewest verbeteren en de openbare structuren vereenvoudigen. Voor de werkers is de doelstelling een verlaging van de kosten voor arbeid en een beter sociaal statuut voor zelfstandigen. Voor de bedrijven is er dan weer een verlaging van de bedrijfsbelasting. Mooie vooruitzichten dus…

De foto's van de ontmoeting

2014.04.28 BECI CDh Milquet from BECI on Vimeo.

2014.04.28 BECI CDh Fremault from BECI on Vimeo.

Open VLD – Guy Vanhengel & Els Ampe - woensdag 30 april 2014

Open VLD is in de toekomst zeker en vast voor samenwerking.

Meer Europa, stoppen met splitsen, niet meer veranderen maar verbeteren, … Hiernaast denkt deze partij veel aan het welzijn van de samenleving. Jeugdwerkloosheid aanpakken, opleiding verbeteren of nog het metro-netwerk automatiseren staan zeker en vast in hun programma. Daarnaast hebben de blauwen ook de zogezegde ‘ondernemingsreflex’: ze denken na over welk effect een bepaalde beslissing op de bedrijven zal hebben.

De foto's van de ontmoeting
2014.04.30 BECI Open Vld from BECI on Vimeo.

Sp.a & cdH – Pascal Smet & Marie-Martine Schyns - maandag 05 mei 2014

In de Brusselse scholen zijn er alsmaar meer kinderen van buitenlandse oorsprong.

Om deze uitdaging aan te pakken is een verlaging van de schoolplichtige leeftijd een optie, want hoe vroeger de kinderen naar school gaan, hoe eenvoudiger het is om een van de nationale talen te leren. Ook een juiste oriëntering van de jongeren is belangrijk. Ze moeten begeleid worden, in overleg met de hogescholen en de universiteiten, om ervoor te zorgen dat hun slaagkansen in het eerste jaar van het hoger onderwijs verbeteren. Ook het imago van het onderwijs moet beter en in de toekomst moet hieraan gewerkt worden. En natuurlijk moeten er ook bruggen naar het bedrijfsleven geslagen worden…

De foto's van de ontmoeting

2014.05.05 BECI sp.a from BECI on Vimeo.

2014.05.05 BECI Schyns from BECI on Vimeo.