Onze publicaties, technische fiches en adviezen

Het Kenniscentrum bestudeert en synthetiseert informatie met betrekking tot de Gewestelijke Materies zoals mobiliteit, tewerkstelling en urbanisme. Het kenniscentrum heeft een tweeledig doel: het onderzoeken en begrijpen van de complexe Brusselse materies en het wetenschappelijk onderbouwde resultaat daarvan doorgeven aan het "Policy Making" team, dat de belangen van de leden van BECI vertegenwoordigt in mandaten en concertaties op Gewestniveau.

Het Centrum produceert regelmatig notas, white papers, posities en editorialen met economische belangen. Enkele voorbeelden van de onderwerpen: het Charter van de gemeenten betreffende de samenwerking met de bedrijven, de verplichting om vacatures aan Actiris te melden, het Gewestelijk parkeerplan en BWLKE, de problematiek van de gsm-antennes…

De publicaties vindt u hieronder per thema


Werkgelegenheid

Advies - Doelgroepenbeleid


Mobiliteit

Advies - Kilometerheffing

Advies - Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Advies - NMBS en lijn 26

Advies - Luchtkwaliteit

Fiche - Parking


Ruimtelijke ordening

Advies - Gewestelijke Beleidsverklaring

Advies - Tien prioritaire wijken

Advies - Hoogte van de bruggen

Advies - Heizel

Advies - Reyers

Advies - Kanaalgebied

Fiche - Stedenbouw-reglementair kader

Fiche - Stedenbouwkundige lasten

 

Milieu

Advies - Verontreinigde bodem


Handel

Advies - Winkelzondagen

 

Onderwijs en opleiding

Advies - Onderwijs in Brussel


Diversiteit

 Witboek over diversiteit