Ruimtelijke ordening

Brussel is 161 km² groot en telt 1,1 miljoen inwoners. Ondanks de stadsvlucht van de middenklasse die naar de rand trekt, groeit het inwonersaantal. Door de aanwezigheid van gemengde functies moet aan de huisvestingsnoden voldaan worden en  tegelijkertijd ruimte beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van de handel, het toerisme, de industrie, de diensten en de vele overheidsinstellingen.