Een nieuwe Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)

In mei startte de consultatieprocedure voor het nieuwe GBP, beter gekend als de “Demografische GBP”. Dat betekent dat iedereen kennis kan nemen van het nieuwe bestemmingsplan, bezwaren of adviezen kan uitbrengen om zodanig het beleidsdocument dat de regering finaal moet goedkeuren, bij te sturen.

Het GBP vormt een canvas voor elke stedenbouwkundige vergunning en regelt de geografische spreiding voor huisvesting, kantoorfuncties, industrie, groene zone, enz. Het bestemmingsplan is dus van groot belang voor ieder die werkt en onderneemt in het Gewest.

Voor het nieuwe GBP staat de sterke hoofdstedelijke demografische groei centraal. Brussel moet investeren in huisvestingsprojecten om tegemoet te komen aan de explosieve groei van de bevolking. Hiervoor moet de beschikbare grondoppervlakte gekend zijn en moet er afgesproken worden waarvoor die het best geschikt zijn: op onbebouwde percelen kunnen nieuwe woningen komen, op andere die vandaag gedeeltelijk al bebouwd zijn kunnen nieuwe regels gelden voor woonuitbreiding of kunnen de gebieden een bestemming krijgen waarbij economische activiteiten kunnen samengaan met de woonfuncties.

14.000 extra inwoners gedurende de 10 volgende jaren terwijl er vandaag slechts 4.400 nieuwe woningen per jaar worden voorzien: dat is de uitdaging waar we voor staan. Massaal investeren in woningbouw is goed nieuws voor de bouwsector en voor de tewerkstelling in de sector. Maar uiteraard zijn er percelen die vandaag en ook morgen nog beschikbaar moeten zijn voor industrie en economische activiteiten van allerlei aard. Ondernemingen en sectoren moeten zich daarom de juiste vragen stellen bij de beoordeling van het plan.

Niemand betwist de indrukwekkende aangroei van de Brusselse bevolking, noch het recht op wonen. Maar laten we ook even stilstaan bij de andere maatschappelijke gevolgen van een explosieve demografie: waar gaan al deze bijkomende mensen werken? Indien het Brussels Gewest massaal focust op huisvesting, zal dit dan niet ten koste gaan van economische activiteiten in de regio? Er bestaat nu al schaarste aan industrieterreinen, wat indien het aanbod nog beperkter wordt? Wat zullen de gevolgen zijn op het vlak van de mobiliteit, voor de kinderopvang en het onderwijs, …?

Tegen midden juli verwacht de regering de opmerkingen en bezwaren van de burgers, gemeenten en overheden. BECI neemt actief deel aan de gesprekken die in de overlegorganen van de Sociaal Economische Raad van het Gewest worden gevoerd en consulteert de ondernemingen en de sectoren over de diverse bepalingen in het ontwerpplan.

Aarzel niet om de GBP brochure te lezen en om BECI te contacteren met uw vragen en suggesties: jdb@beci.be.