Zijn voetgangerszones goed voor de commerciële en toeristische aantrekkingskracht van het stadscentrum?

Op dit ogenblik blijft een bezoekje aan het stadscentrum voor de meeste toeristen en klanten beperkt tot enkele winkelstraten en vaak moeten ze zich daarbij door de vele wagens heen wringen.

Het Agoraplein en de Magdalenastraat, de Konings- en Koninginnegalerijen, de Grasmarkt, de straten rond de Grote markt, de Kleerkopersstraat richting de mainstream shopping van de Nieuwstraat.

Bezoekers die de richting van de Beurs uitlopen en de Sint-Gorikshallen, het Sint-Katelijneplein of de Dansaertwijk willen ontdekken, krijgen ook een obstakel van formaat voorgeschoteld: een brede, drukke en onaangename stadsboulevard die ook nog eens lelijk en lawaaierig is.

Het is algemeen bekend dat zo’n boulevard een barrière vormt voor de doorsnee wandelaar: moeilijk over te steken en dus ontmoedigend. Steden zoals München, Straatsburg en Amsterdam hebben dat al langer begrepen en hebben hun stadscentra opnieuw ingericht zodat de wandelaars, toeristen, klanten en bewoners kunnen genieten van open ruimtes en autoloze staten.

De geplande voetgangerszone (tegen 2017) op het stuk van de Anspachlaan tussen het De Brouckèreplein en de Beurs en in nog een aantal toeristische straatjes moet met de al bestaande voetgangerszone van een tiental straten (de UNESCO-wijk) de grootste autovrije zone van Europa vormen.

Het mobiliteitsbeleid moet helemaal herzien worden, en dat is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de nieuwe stedenbouwkundige inrichting van deze wijk. Daarvoor zijn aangename, comfortabele en veilige openbare ruimtes vereist waar de gebruikers zich kunnen ontspannen en spelen, die ruimte bieden voor ontmoetingen en die eventueel ook gebruikt kunnen worden voor feestelijke en culturele activiteiten. Stel u voor dat u recht tegenover de Beurs op een autovrij plein gezapig van een drankje kan genieten!

De inrichting van een voetgangerszone is ook een gelegenheid om eens goed na te denken over de zondagsopening van de handelszaken (zondagsopening wil niet zeggen dat er geen wekelijkse sluitingsdag meer is). Zo kan zowel de openbare ruimte levendiger worden, en kunnen de toeristen ook op zondag shoppen tijdens hun city trip.

Dit project is ook een aanleiding om de commerciële mix opnieuw te bekijken en iets te doen aan de soms problematische groei van het aantal night shops in het hart van de hoofdstad. Laten we wel wezen: de nieuwe commerciële projecten in de Brusselse rand concurreren direct met de verschillende handelspolen en het stadscentrum doet er dus goed aan om voluit in te zetten op haar intrinsieke troeven: het uitzonderlijk erfgoed, het handelsaanbod, de diverse en originele HORECA-zaken en dynamische culturele activiteiten, en dit allemaal op mensenmaat en op wandelafstand.

Dit moedige project voor een voetgangerszone moet natuurlijk vergezeld gaan van een aantal maatregelen om de economische activiteiten verder te laten bloeien. Want achter het idealistische beeld van een autovrije stad bestaat er ook de logistiek die samengaat met elke economische activiteit en die niet weg te denken valt: leveringen, parkeerplaatsen, het bedienen van hotels, de toegang voor taxi’s… Het is niet helemaal correct om het over een autoloos centrum te hebben, in de werkelijkheid gaat het om zones met beperkt verkeer en gedeelde ruimtes. De manier waarop dat allemaal ingevuld gaat worden, moet nog nader bekeken worden en uiteraard moet er rekening gehouden worden met de commerciële situatie en de eigenschappen van elke straat.

Om te slagen is een breed gedragen en reëel overleg vereist. De duur van de werkzaamheden is een zeer gevoelig punt en laten we hopen dat dit niet zal leiden tot een lagere verkoop door een gebrek aan coördinatie, informatie of bewegwijzering, zowel voor de handelaars als voor de klanten, bewoners en toeristen. Dat is immers de belangrijkste voorwaarde om tot een coherent en ambitieus project te komen.

Wat denkt u ervan? Uw mening interessert ons. Beantwoord deze korte vragenlijst.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Lise Nakhlé, Adviseur Ruimtelijke ordening, le 05/01/2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.