ZEUS geeft de bedrijven een boost

Een vrijzone om de plaatselijke economie te stimuleren

Naar het voorbeeld van andere Europese regio's heeft ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het centrum van haar grondgebied onlangs een vrijzone gelanceerd. Bedrijven die zich daar vestigen krijgen voordelen om hun investeringen in deze moeilijkere wijken te compenseren. Dankzij de Europese Commissie stijgt het plafond voor ontwikkelingssteun van 15% tot 35%. Daarnaast zijn er ook nog andere maatregelen voorzien om investeringen en aanwervingen in de vrijzone te ondersteunen.  Een overzicht.

ZEUS is een geografisch afgebakend gebied met specifieke voordelen op basis van de moeilijkheden waarmee de ondernemingen geconfronteerd kunnen worden: verontreinigde bodems, stedenbouwkundige lasten, sociale spanningen... De zone strekt zich uit over een deel van Anderlecht en Vorst, langs de beide kanten van het kanaal en tot aan Tour & Taxis. Deze nuance is belangrijk omdat alle hierna volgende steunmaatregelen hier rechtstreeks van afhangen.

Bedrijven die in ZEUS gevestigd zijn, zullen recht hebben op een investeringssteun van 35% (ZKO) of 25% voor de KMO's. Opgelet, om van deze uitzonderlijk hoge steun te kunnen genieten, moet er wel aan een bepaalde voorwaarde voldaan worden: ten minste 30% van de werknemers moeten in die zone wonen. De 2 andere steunmaatregelen binnen het kader van ZEUS zijn wel op alle bedrijven in het gebied gericht en dat ongeacht hun grootte.

De aanwervingssteun van een nieuwe werknemer die in ZEUS woont, wordt berekend op basis van het brutojaarsalaris van de aangeworven werknemer en wordt gespreid over 2 jaar. Het eerste jaar dekt de steun 30% van het brutoloon van de werknemer en voor het tweede jaar bedraagt dat 15%.  Deze steunmaatregelen kunnen gecombineerd worden met andere gewestelijke en federale steun voor de werkgelegenheid, met inbegrip van de maatregelen die in het kader van de 6de staatshervorming overgedragen worden.

Daarnaast bestaat er ook steun op basis van de vestigingsplaats binnen ZEUS voor alle ondernemingen met minstens drie werknemers en waarvan minstens 30% in ZEUS woont. Deze bedrijven kunnen elk jaar steun aanvragen die dient om de kantoorbelasting en de belasting op niet-residentiële ruimtes voor deze bedrijven gedeeltelijk te dekken. Het bedrag van de steun wordt berekend op basis van het aantal vierkante meter dat het bedrijf in ZEUS gebruikt.  
 
De steunmaatregelen voor het aanwerven van personeel en de vestiging in ZEUS vallen voor de EU onder het "de minimis" principe.  Dat houdt in dat ze per bedrijf beperkt zijn tot 200.000 euro per periode van 3 jaar.  De investeringssteun valt onder het vrijstellingsreglement per categorie. Ondanks de beperkingen zullen sommige bedrijven dankzij ZEUS zeker geschikte opportuniteiten vinden om zich verder te ontwikkelen.

Wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om te bellen naar de bedrijfsconsultants van BECI. 

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Mobiliteitsadviseur van BECI op 28.02.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.