Vijf goede zaken van de arbeidshervorming

Het weze duidelijk, op 1 januari (volgens de politie) of op 1 maart (volgens de manifestanten), worden de werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperkt.

Laten we even dieper ingaan op de fundamenten van deze herziening van het werkgelegenheidsbeleid.

Financieringswet

De zesde staatshervorming van de regering Di Rupo omvatte ook een diepgaande hervorming van de speciale financieringswet.

De vorige versie daarvan telde een solidariteitsmechanisme waarmee de gewestelijke budgetten onderling in evenwicht gehouden werden.

Dankzij deze transferts vlakte dit mechanisme de regionale verschillen pijnloos weg. Wel moeten we daarbij vaststellen dat het de gewesten in de praktijk van hun verantwoordelijkheid ontsloeg om de werklozen aan een baan te helpen. Want met dit mechanisme maakte het niet uit of deze mensen wel of niet werkten, wel of geen inkomen hadden, dit werd toch gecompenseerd.

Over nog geen tien jaar zal de gewestelijke begroting rechtstreeks afkomstig zijn van eigen inkomsten uit onder andere de personenbelasting.

Dat betekent dus minder inkomsten bij een hogere werkloosheidsgraad. Zo eenvoudig liggen de kaarten.

Als je dan weet dat de werkgelegenheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 55% bedraagt, begrijp je meteen ook waarom het noodzakelijk is om het systeem bij te sturen. Als de werkgelegenheid niet groeit, heeft het gewest geen geld meer en zal het dus ook niet in staat zijn om haar taken uit te voeren.

Positieve gevolgen

Het beperken van de toegang tot de werkloosheid en de inschakelingsuitkeringen moeten we dan ook binnen deze context bekijken.

BECI is ervan overtuigd dat dit beleid een aantal positieve aspecten telt.

1. Responsabiliseren van de gewesten

Eerst en vooral zorgt het ervoor dat de gewesten geresponsabiliseerd worden: ze moeten nu wel resultaten boeken.

Om het te zeggen met de woorden van de Minister van werkgelegenheid Didier Gosuin: na 25 jaar werkloosheidsbeleid is het nu tijd voor een werkgelegenheidsbeleid.

2. Echt werk zoeken

Ten tweede: als we de Brusselse tanker de juiste richting willen uitsturen, is het altijd goed om ook de bestemming te kennen.

Deze nieuwe maatregel zal toelaten om de werkloosheidscijfers te verduidelijken en de realiteit op het terrein te leren kennen. Laten we plaats ruimen voor de werkzoekenden die van hun zoektocht naar werk een voltijdse opdracht maken en de werkloosheid niet beschouwen als een aanvulling op andere inkomsten.

3. Opleidingen die in werk uitmonden

Ten derde: dit zal de jongeren ertoe aanzetten om vaker te kiezen voor opleidingen die uitzicht op een job bieden.

Op dit ogenblik is de kans op werk in bepaalde afdelingen omgekeerd evenredig met het aantal ingeschreven studenten.

4. Verplichte resultaten

Ten vierde: door de duidelijke limieten zet deze maatregel alle werkzoekenden ertoe aan om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt en er alles aan te doen om een job te vinden of te creëren.

Net zoals voor het gewest, volstaat een inspanningsverbintenis niet langer, enkel het resultaat telt.

5. Mobilisering van alle sociale gesprekspartners

Ten slotte zullen ook alle sociale partners zich moeten inspannen om echte werkgelegenheid te creëren in plaats van de werklozen te begeleiden en eeuwig te palaveren.

Resultaten, geen inspanningen.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator van het Kenniscentrum van BECI op 03.02.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.