Een stage is een stage, of niet ?

Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen : bij ondernemers, handelaars , zelfstandigen en ook bij BECI zelf  zijn stagiairs meer dan welkom, want zijn we niet voortdurend op zoek naar jong talent om onze business verder te ontplooien en om ons zakencijfer te zien groeien ?

Stageplaatsen aanbieden doen we dus niet voor de mooie ogen van politici of arbeidsbemiddelaars bij Actiris, VDAB of Forem. Ook niet om de statistieken inzake jeugdwerkloosheid te zien dalen. Stages aanbieden doen we graag voor meisjes en jongens die tijdens hun studies of daarna op zoek gaan naar nuttige werkervaring, want naast kennis en competenties telt ervaring bij het zoeken naar een leuke en stabiele baan. En daar zien we ons voordeel in als ondernemers.

Natuurlijk zijn we wel bekommerd om die hoge pieken van jeugdwerkloosheid in onze Brusselse regio - tewerkstelling staat hoog op de agenda van prioriteiten bij BECI - maar we kunnen moeilijk aanvaarden dat werkgevers de verantwoordelijkheid dragen of snelle oplossingen moeten aanreiken. “Als alle 34.000 werkgevers in Brussel één stagiaire zouden aanwerven, zou de jeugdwerkloosheid in Brussel opgelost zijn” las ik onlangs. Zo éénvoudig is het niet.

Wij gaan in dit stuk niet in op oorzaken en gevolgen van de hoge jeugdwerkloosheid. Wel houden wij een warm pleidooi voor stages als opstap naar werk. Bijna alle ondernemers die ik ken delen die mening wel, maar hoe komt het dan dat er nog zo’n schrijnend tekort is aan stageplaatsen? Ik vrees dat een antwoord op deze vraag neerkomt op het verhaal van de bomen en het bos: een stage is niet een stage, zo blijkt.

Kan ook niet, want er zijn zo veel verschillende soorten stages, statuten en reglementen. Er zijn betaalde en niet-betaalde stages, gesubsidieerde, federale en regionale stages, stages die vanuit de scholen worden opgezet, al dan niet via een privé netwerk tussen school en bevriende ondernemers.  enz.

Conclusie: helemaal niet eenvoudig om meteen een of meerdere stagiairs binnen te halen! Voor de student of werkzoekende is het evenmin makkelijk.

BECI tracht er iets aan te doen: kijk eens op www.mijnstage.be : werkgevers vinden er alle nuttige info over de types stage en kunnen hun stageplaatsten meteen en gratis plaatsen. Leraren en schooldirecties kunnen er hun stageperioden opgeven of de aanbiedingen rechtstreeks ontvangen. Nog belangrijker : studenten en werkzoekenden kunnen zelf op zoek gaan naar een toffee stageplaats: wanneer ik op de site was waren er 186 vacatures, alleen al voor de region Brussel.

Is onze site www.mijnstage.be voor verbetering vatbaar? Zijn de beleidsverantwoordelijken geïnteresseerd in een samenwerking om het instrument nog performanter te maken? Wij vernemen het graag!

Maar intussen, aarzel niet om kenbaar te maken dat er bij u ook stageplaatsen beschikbaar zijn voor aankomend talent.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Jan De Brabanter, Secretaris Generaal VOB, op 30.10.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.